Sus actividades

 • Relacionar

  Característiques

  Relacionar

  Cerca les característiques apropiades per als tres aspectes del disseny que has de cercar....

 • Completar

  Omple els vuits del paràgraf. ...

 • Ordenar Letras

  Eines per a la gestió

  Ordenar Letras

  Descobreix la paraula posant en orde les lletres. Pitja damunt la lletra y arrossega-la a la posició correcta....

 • Adivinanza

  Per començar teniu que pitjar el botó de "pista" y endevinar amb el menor nombre de pistes el terme que vos proposem. ...