Sus actividades

 • Test

  Test sobre o enunciado e a oración: tipos e funcións sintácticas.

 • Relacionar Columnas

  Funcións sintácticas

  Relacionar Columnas

  Relaciona as definicións que aparecen na primeira columna cos conceptos sintácticos da segunda.

 • Sopa de letras

  Actitude do falante

  Sopa de letras

  Encontra os diferentes tipos de enunciado atendendo á actitude do falante.