Sus actividades

 • Mapa Interactivo

  Les Cadències Musicals

  Mapa Interactivo

  Reconeixerem visualment a la partitura els diferents tipus de cadències o punts de descans més significatives alhora de treballar l’anàlisi musical.

 • Test

  Preguntes d'examen primer trimestre alumnes de Batxillerat per tal de saber a quin estil i tipus de textura corresponen les audicions.

 • Ordenar Palabras

  Ordena seqüència Acords

  Ordenar Palabras

  Seqüència dels acords inicials del Praeludi en Do Major del Clave ben Temprat nº 1 BVW 846 , per tal de realitzar dictats harmònics.

 • Test

  Aplicació per esbrinar i aclarir el principals tipus i figures de la Música de l'Ars Nova . Cal reconeixer elements com el "Cantus Firmus" , "Isorítmia" , "Villancet" ...

 • Adivinanza

  Adivinalla que complementa l'aprenentatge dels compositors del classicisme a la primera Escola de Viena i ens ajuda a escoltar millor les seves obres.

 • Test

  Activitats de reforç de les audicions del període Barroc , treballades a classe amb partitura i Àudio . Repassen les obres dels Concert solista de Vivaldi , Concerto Grosso de Brandemburg nº2 , dos fr...