Sus actividades

  • Crucigrama

    Teoria del color

    Crucigrama

    Amb aquesta activitat avaluarem el grau d'assoliment dels continguts teòrics de la unitat per l'alumnat.