Crear actividad
Jugar Completar texto
1 ) Una ____________________ és la part que va escrita entre parèntesis i serveix per a indicar - li als actors el que deuen fer mentre parlen
2 ) El vestuari és un signe de tipus ____________________
3 ) Els primers indicis de l'origen del teatre s'encontren en les primitives cerimònies i rituals relacionats amb la ____________________
4 ) L'autor de comèdies és el ____________________ de la companyia
5 ) Un ____________________ és el moment en què l'intèrpret s'allunya i expressa alguna cosa com si la resta d'actors no li escoltaren
6 ) Normalment , la tragèdia grega era una representació ____________________ molta acció
7 ) Un ____________________ és una part del guió teatral en la qual l'intèrpret es parla a si mateix
8 ) Inicialment , els teatres romans estaven construïts amb ____________________ i , posteriorment , amb ____________________
9 ) Els tretze sistemes de signes els va proposar ____________________
10 ) Els ____________________ són les diferents parts separades de l'obra teatral
11 ) La paraula " teatre " prové de la paraula grega ____________________
12 ) Lope de Vega va assentar els principis de la ____________________ nova en la seua obra ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________
13 ) El teatre va nàixer a ____________________ entre els segles ____________________ i ____________________ a C