Sus actividades

  • Test

    Aquesta activitat interactiva, emmarcada en l'activitat "El teatre i el guió teatral", heu de realitzar-la individualment, pel que la qualificació serà individual (30% de la nota final).

  • Completar

    Aquesta activitat interactiva, emmarcada en l'activitat "El teatre i el guió teatral", heu de realitzar-la per grups, pel que la qualificació serà grupal (10% de la nota).

  • Sopa de letras

    Aquesta activitat interactiva, emmarcada en l'activitat de "El teatre i el guió teatral", és opcional. Per tant, podeu fer-la per a repassar els conceptes que hi hem explicat relacionats amb el teatre...