Sus actividades

 • Sopa de letras

  cerca les paraules...

  Sopa de letras

  Troba les paraules relacionades amb...

 • Sopa de letras

  adjectius

  Sopa de letras

  Activitat per treballar els adjectius

 • Sopa de letras

  Sinónimos

  Sopa de letras

  Busca los sinónimos

 • Sopa de letras

  Els artesans

  Sopa de letras

  Cerca les artesans a la sopa de lletres

 • Completar

  Els sectors

  Completar

  ELs sectors

 • Test

  Comprova els teus coneixements

 • Ordenar Palabras

  ordena

  Ordenar Palabras

  ordena per formar un text

 • Completar

  completa

  Completar

  Completa les següents oracions amb paraules relacionades amb el paisatge

 • Relacionar

  relaciona

  Relacionar

  Relaciona cada element segons si és un paisatge natural o humanitzat

 • Sopa de letras

  Troba paraules relacionades amb les flors i les seves parts així com el procés de pol·linització

 • Test

  Marca la resposta que creguis que és la correcta

 • Crucigrama

  Les plantes

  Crucigrama

  Amb aquesta activitat haureu d'endevinar la paraula a partir de la definició donada

 • Crucigrama

  Amb aquesta activitat repasareu els astronoms més rellevants

 • Adivinanza

  Relaciona!

  Adivinanza

  Amb aquesta activitat has d'adivinar el nom dels personatges segonsel succés que els ha fet famosos.

 • Sopa de letras

  Descobrim l'univers

  Sopa de letras

  Amb aquesta sopa de lletres podreu aprendre els principals noms dels personatges relacionats amb l'univers. Molta sort!

 • Sopa de letras

  Amb aquesta activitat repassareu alguns dels conceptes més importants relacionats amb l'univers mentre jugau. Molta Sort!