Sus actividades

  • Ordenar Letras

    Oefening Hoofdletters

    Ordenar Letras

    Bij dit spelletje zie je telkens een zin staan. Het is aan jou om uit te maken of dit woord dat tussen haakjes staat al dan niet met een hoofdletter moet worden geschreven. Voorbeeld: in ...

  • Test

    Tijdens dit spelletje krijg je een zin te zien. In deze zin staan echter enkele fouten op hoofdletters. Het is de bedoeling dat jij de correcte combinatie aanduidt.