Sus actividades

 • Test

  dit zijn oefeningen waarmee de "test jezelf"-oefeningen 9 t.e.m. 17 (WB Natuurwetenschappen go! mens en maatschappij) kunnen gemaakt en nagekeken worden.

 • Test

  dit zijn oefeningen waarmee de "test jezelf"-oefeningen 2 t.e.m. 8 (WB Natuurwetenschappen go! mens en maatschappij) kunnen gemaakt en nagekeken worden.

 • Test

  Dit zijn oefeningen waarmee de "leerstof verwerken"-oefening nummer 1 (zonder aanduiden op de figuren) van het thema voortplanting en hormonen (WB p176 e.v. Natuurwetenschappen GO! mens en maatschappi...

 • Test

  Dit is een eenvoudige oefening op het bepalen van de BBI. Deze kan als toets of als huistaak gebruikt worden. (Geen tijdslimiet). Voor de 2e graad doorstroming (leerplannen vanaf sept 2021). bron be...

 • Mapa Interactivo

  embryogenese: deel1-invul

  Mapa Interactivo

  Dit is een oefening om de stadia van de eerste fasen in de ontwikkeling van het embryo in te studeren.

 • Mapa Interactivo

  metabolisme basis3

  Mapa Interactivo

  Dit is een oefening om het basisprincipe van de fotosynthese, de celademhaling en de eiwitsynthese in te oefenen. Voor leerlingen natuurwetenschappen van 5e jaar ASO en STW. Van geen enkel metabool pr...

 • Mapa Interactivo

  metabolisme basis2

  Mapa Interactivo

  Dit is een oefening om het basisprincipe van de fotosynthese, de celademhaling en de eiwitsynthese in te oefenen. Voor leerlingen natuurwetenschappen van 5e jaar ASO en STW. Van geen enkel metabool pr...

 • Mapa Interactivo

  embryogenese: deel 1

  Mapa Interactivo

  Dit is een oefening om de stadia van de eerste fasen in de ontwikkeling van het embryo in te studeren.

 • Ruleta de Palabras

  Voortplantingsorg. vrouw ABC

  Ruleta de Palabras

  Dit is een oefening om begrippen die horen bij de geslachtskenmerken, de voortplantingsorganen van de vrouw, bouw van het ovarium, vrouwelijke voortplantingshormonen. Voor leerlingen van 3e graad ASO...

 • Ruleta de Palabras

  voortplantingsorgaan man ABC1

  Ruleta de Palabras

  Een oefening in de begrippen bij de voortplantingsorganen van de man, de bouw van de zaadcel, de mannelijke geslachtskenmerken en de hormonale regeling van de spermatogenese (zaadcelvorming). Voor lee...

 • Relacionar Columnas

  begrippen voortplanting

  Relacionar Columnas

  Eerste deel van de begrippen van de voortplanting: bouw voortplantingsorganen, spermatogenese, oögenese, menstruatiecyclus, sekse en gender. Voor leerlingen van 3e graad ASO / STW vak natuurwetensch...

 • Mapa Interactivo

  Oefening voor 3e graad ASO en STW. Je moet het juiste vakje aanklikken. Het schema is gemaakt door N.Brost met Powerpoint.

 • Mapa Interactivo

  spermatogenese hormonaal1

  Mapa Interactivo

  Voor leerlingen van 3e graad ASO en STW. Dit is een oefening waarbij je het juiste vakje moet aanklikken. Figuur aangemaakt door N.Brost met BioRender.com

 • Mapa Interactivo

  samenstelling Been Schema

  Mapa Interactivo

  Dit is een schema van de samenstelling van beenweefsel volgens de leerstof van Biogenie 4.2 go! uitg. Van In. Schema van N.Brost.

 • Mapa Interactivo

  Stikstofcyclus

  Mapa Interactivo

  De stikstofcyclus waar de bacteriën een centrale rol spelen. Voor leerlingen van 2e graad ASO / doorstroming (onderwijsdoel 6.46 "De leerlingen analyseren materie- en energiestromen in een ecosysteem"...

 • Mapa Interactivo

  RNA bouw

  Mapa Interactivo

  De bouw van RNA voor lln van 3e graad ASO en STW. met UITSPRAAK. Figuur gemaakt door N.Brost met BioRender.com

 • Mapa Interactivo

  van Chromatine tot DNA

  Mapa Interactivo

  De bouw van chromatine tot DNA, zijn nucleotiden en basen. Voor leerlingen van 3e graad ASO en STW. MET UITSPRAAK Figuur gemaakt door N.Brost met BioRender.com

 • Mapa Interactivo

  Bouw zaadcel

  Mapa Interactivo

  voor leerlingen 3e graad ASO / STW figuur by NancyBrost with BioRender.com

 • Mapa Interactivo

  Ovarium-eigen1

  Mapa Interactivo

  voor leerlingen van 3e graad ASO / STW figuur by NancyBrost with BioRender.com

 • Mapa Interactivo

  bouw teelbal

  Mapa Interactivo

  Voor leerlingen 3e graad ASO en STW Figuur by NancyBrost with BioRender.com

 • Mapa Interactivo

  Bouw DNA

  Mapa Interactivo

  Voor leerlingen van 3e graad ASO / STW bron figuur: https://www.genome.gov/genetics-glossary/Nucleotide aangepast door N.Brost

 • Test

  Modeloplossing van oefeningen uit werkboek Biogenie 4.1 Go! in een quiz-vorm gegoten door N.Brost. (jan 2021)

 • Mapa Interactivo

  eiwitsynthese toets B

  Mapa Interactivo

  figuur uit de cursus 6ASO 2h-richting ook voor natuurwetenschappen

 • Mapa Interactivo

  Eiwitsynthese toets A

  Mapa Interactivo

  voor de leerlingen van 5 of 6 ASO / STW. Eenvoudige figuur (bron: http://mdk12-archive.msde.maryland.gov/assessments/high_school/look_like/2007/biology/v33.html)

 • Mapa Interactivo

  de zaadcelvorming 1

  Mapa Interactivo

  De zaadcelvorming of spermatogenese schematisch zonder hormonale regeling. voor leerlingen 3e graad ASO

 • Mapa Interactivo

  De voortplantingsorganen van de vrouw frontaal. Voor leerlingen van 3e graad ASO of als instap voor de leerlingen 2e graad doorstroming in wetenschappelijke richtingen (bij leerdoel 6.43 De leerlinge...

 • Mapa Interactivo

  voortplantingsorganen man 2

  Mapa Interactivo

  De voorplantingsorganen van de man frontaal. voor leerlingen 3e graad ASO of als instap voor 2e graad doorstroming in wetenschappelijke richtingen (leerdoel 6.43 De leerlingen bespreken bij de mens d...

 • Relacionar Columnas

  voortplanting-begrippen1

  Relacionar Columnas

  Verbindt de Nederlandstalige begrippen met de wetenschappelijke begrippen. Voor leerlingen van 3e graad ASO. Dit kan ook dienen als herhaling van de voortplanting bij de mens (leerdoel 6.30 1e graad)...

 • Relacionar Columnas

  voortplantingsorganen vrouw 2

  Relacionar Columnas

  verbindt de voortplantingsorganen van de vrouw met hun functie. Voor 5 en 6 ASO; 2e graad doorstroming (vanaf sept 2021)

 • Relacionar Columnas

  voortplantingsorganen man 2

  Relacionar Columnas

  Verbindt de voortplantingsorganen van de man met hun functie. Voor leerlingen 5 en 6 ASO; 2e graad doorstroming (vanaf sept 2021)

 • Mapa Interactivo

  Voortplantingsorganen man 1

  Mapa Interactivo

  de voortplantingsorganen van de man: lateraal voor leerlingen 5 en 6 ASO; 2e graad doorstroming (vanaf sept 2021)

 • Mapa Interactivo

  inwendige voortplantingsorganen: lateraal Voor leerlingen 5 en 6 ASO (alle richtingen); 2e graad doorstroming (vanaf sept 2021)

 • Test

  Dit zijn de meeste van de oefeningen van het werkboek Natuurwetenschappen Go! materie, energie en leven - uitg. Van In p81, ... in quiz-vorm gegoten.

 • Ordenar Palabras

  Biologie structuren

  Ordenar Palabras

  Rangschik van groot naar klein. voor leerlingen middelbaar. Basiskennis molecule, atoom en atoombouw zijn nodig. (natuurwetenschappen en bio) basiskennis.

 • Mapa Interactivo

  sachariden herkennen 1

  Mapa Interactivo

  eenvoudige oefening in het herkennen van enkele monosachariden en het onderscheiden van di- en polysachariden van elkaar. Voor leerlingen 4ASO (gemeenschapsonderwijs) en 5ASO (bio en natuurwetenschap...

 • Test

  Test jezelf van Transport van stoffen - Biogenie 4.2 go! - in quiz-vorm gegoten. Voor leerlingen van 4ASO gemeenschapsonderwijs. Om geslaagd te zijn moet je minstens 60 % scoren.

 • Mapa Interactivo

  translatie invuloefening 1

  Mapa Interactivo

  voor de leerlingen van 5 of 6 ASO / STW. Eenvoudige figuur (bron: http://mdk12-archive.msde.maryland.gov/assessments/high_school/look_like/2007/biology/v33.html)

 • Test

  modeloplossingen oefeningen p 26 ev. Biogenie Go! 4.1

 • Test

  Deze oefeningen zijn gebaseerd op biogenie GO! 4.2 p 43 ev. Tot en met oefening 23

 • Test

  Dit is test over de mitose en meiose met nadruk op het herkennen en het onderscheiden van beide processen en hun onderdelen.

 • Test

  Dit is een oefening op het effectief herkennen van de soorten organische reacties (eliminatie, additie, substitutie, condensatie, hydrolyse, polymerisatie, skeletafbraak en condensatiepolymerisatie)

 • Relacionar

  Dit is een basisoefening om de eigenschappen van een polymerisatie, condensatiepolymerisatie en skeletafbraak te leren kennen. Selecteer de juiste omschrijving en figuur bij de juiste soort reactie.

 • Relacionar

  Dit is een basisoefening om de eigenschappen van een eliminati, condensatie en hydrolyse te leren kennen. Selecteer de juiste omschrijving en figuur bij de juiste soort reactie.

 • Relacionar

  Organische reacties

  Relacionar

  Dit is een basisoefening om de eigenschappen van een substitutie, additie en eliminatie te leren kennen. Selecteer de juiste omschrijving en figuur bij de juiste soort reactie.

 • Test

  Dit is een onderdeel van het leerpad kunsstoffen van N.Brost voor Natuurwetenschappen van het 5e jaar (gemeenschapsonderwijs) . Hiervoor is het werkboek Natuurwetenschappen go! Materie, energie en le...

 • Test

  Toets voor de leerlingen in quarantaine en als extra voor alle leerlingen van mevr. Brost. Je bent geslaagd als je 60 % behaald.

 • Adivinanza

  Voor leerlingen van 3ASO (leerplan GO!). Oefening in het herkennen van een optisch hulpmiddel aan de hand van omschrijvingen.

 • Adivinanza

  Voor leerlingen van 3ASO (leerplan GO!). Oefening in het herkennen van een optisch hulpmiddel aan de hand van omschrijvingen.

 • Adivinanza

  Voor leerlingen van 3ASO (leerplan GO!). Oefening in het herkennen van een optisch hulpmiddel aan de hand van omschrijvingen.

 • Test

  meerkeuzeoefeningen uit de cursus N.Brost De oefeningen zijn gebaseerd op meerdere bronnen en geschikt voor leerlingen 5e en 6e jaar ASO Natuurwetenschappen.

 • Completar

  De DNA-replicatie

  Completar

  Invuloefening om de DNA-replicatie in te oefenen. Voor leerlingen van 5e of 6e jaar ASO Natuurwetenschappen.

 • Relacionar Columnas

  De celcyclus - verbinden

  Relacionar Columnas

  De juiste omschrijving bij een stadium van de celcyclus zoeken. Voor leerlingen van 5e en 6e jaar ASO Natuurwetenschappen en Biologie. (Volgens de animatie van bioplek.org). KLIK OP EEN BEGRIP IN DE ...

 • Mapa Interactivo

  De celcyclus

  Mapa Interactivo

  De delen benoemen van de celcyclus (volgens de animatie van bioplek.org). Voor 5e en 6e jaar ASO Natuurwetenschappen en biologie.

 • Test

  Oefeningen op de structuur van DNA en RNA voor leerlingen van 5e en 6e jaar ASO Natuurwetenschappen en biologie. Oefeningen uit de cursus van N.Brost (2020 - p17).

 • Mapa Interactivo

  nucleonen en elektronen

  Mapa Interactivo

  Oefening om vanuit de AXZ-schrijfwijze van de chemische elementen het aantal protonen, neutronen en elektronen te bepalen. Voorkennis chemie herhalen voor leerlingen 5e jaar ASO Natuurwetenschappen (l...

 • Mapa Interactivo

  Indeling van materie

  Mapa Interactivo

  Oefening als herhaling van de kennis chemie voor leerlingen uit het 5e jaar ASO Natuurwetenschappen (leerplan Go! thema chemische stoffen ...).

 • Test

  Deze oefeningen zijn bedoeld als herhalingsoefeningen op de atoommassa, het atoomnummer, het neurtonental en het aantal elektronen te bepalen uit het periodiek systeem. Voor leerlingen van 5e jaar ASO...

 • Test

  Deze oefeningen zijn geschikt voor leerlingen van 5e en 6e jaar ASO biologie / Naturrwetenschappen.

 • Ordenar Palabras

  Bij een definitie geef je eerst de stam en dan de eigenschappen. Voor 5e of 6e jaar ASO, natuurwetenschappen / Biologie

 • Mapa Interactivo

  de mitose 2 invuloef (2020)

  Mapa Interactivo

  oefening op de mitose bron figuur: https://www.pinterest.com/pin/659918151618584058/

 • Mapa Interactivo

  de mitose 2 (2020)

  Mapa Interactivo

  oefening op de mitose bron figuur: https://www.pinterest.com/pin/659918151618584058/

 • Mapa Interactivo

  Oefening op de stadia van de mitose; bron figuur: https://biolycee.pagesperso-orange.fr/1S-th1A-act1.htm

 • Mapa Interactivo

  De mitose 1 (2020)

  Mapa Interactivo

  Oefening op de stadia van de mitose; bron figuur: https://biolycee.pagesperso-orange.fr/1S-th1A-act1.htm

 • Test

  Dit zijn oefeningen volgens het leerplan van het gemeenschapsonderwijs uit het boek biogenie 4.2Go! uitgave 2018 p 135, aangepast door N.Brost De oefeningen bevatten leerstof over de bouw en werking ...

 • Test

  Voor het 6e jaar ASO wetenschappelijke richtingen. De leerstof omvat: De voortplantingsorganen, de spermatogenese, de oögenese, de hormonale regeling van de spermatogenese en de oögenese en de bouw va...

 • Mapa Interactivo

  voortplaningsorganen vrouw

  Mapa Interactivo

  modeloplossing cursus - bron figuur: 2001 BrooksCole-Thomson Learning voor 6ASO

 • Mapa Interactivo

  voor leerlingen 6ASO bron figuur: biologiepagina.nl

 • Test

  Test jezelf van Biologenie 3.2 GO! (2020) p 116

 • Test

  Deze quiz is bedoeld voor leerlingen vanaf 3 jaar ASO GO! (4e jaar Katholiek leerplan). Er zijn aspecten van de leerstof over bacteriën en virussen in verwerkt.

 • Completar

  inoefenen van de leerstof van de monohybride kruising.

 • Mapa Interactivo

  fotosynthese: donkerreacties

  Mapa Interactivo

  de figuur is gemaakt door N.Brost met biorenders.com voor 5 ASO wetenschappelijke richtingen met (minstens) 2 uur biologie Er worden geen chemische formules gevraagd! De cofactor wordt zonder lading...

 • Test

  Gebaseerd op de leerstof zoals in Biogenie 3.2 Go!; voor leerlingen 3 ASO (katholiek onderwijs 4ASO). Oefeningen gemaakt door N.Brost.

 • Ruleta de Palabras

  Bacteriën-eenvoudig

  Ruleta de Palabras

  Begrippen volgens Biogenie 3.2 Go! (3ASO; katholiek onderwijs 4ASO)

 • Ordenar Palabras

  Oefening voor de leerlingen van 6ASO met minstens 1 uur biologie per week.

 • Ordenar Palabras

  Oefening voor de leerlingen van 6ASO met minstens 1 uur biologie per week.

 • Ruleta de Palabras

  THEMA 1: samenhang stelsels

  Ruleta de Palabras

  Gebaseerd op leerstof 4 ASO leerplan gemeenschapsonderwijs en leerwerkboek biogenie 3.2 go!

 • Ordenar Palabras

  definitie stelsel

  Ordenar Palabras

  2e graad biologie (4e jaar ASO Go!)

 • Crucigrama

  voor 1e en 2e graad ASO. Bron figuren: http://www2.wenscollectie.me/microscopen/81582-16mp-1080-p-60fps-industriele-microscoop-camera-hdmi-usb-output-tf-kaart-opslag-video.htm; https://www.amazon.com/...

 • Crucigrama

  voor 1e en 2e graad ASO. Bron figuren: http://www2.wenscollectie.me/microscopen/81582-16mp-1080-p-60fps-industriele-microscoop-camera-hdmi-usb-output-tf-kaart-opslag-video.htm; https://www.amazon.com/...

 • Crucigrama

  voor 1e en 2e graad ASO. Bron figuren: http://www2.wenscollectie.me/microscopen/81582-16mp-1080-p-60fps-industriele-microscoop-camera-hdmi-usb-output-tf-kaart-opslag-video.htm; https://www.amazon.com/...

 • Test

  Genetica

  Test

  Voor leerlingen van 6ASO volgens leerplannen gemeenschapsonderwijs (2h/week)

 • Test

  Oefeningen voor 3e (GO!) en 4e (Vrij onderwijs) op abiotische en biotische factoren.

 • Completar

  Deze definities zijn gebaseerd op biogenie 3.2 Go! vanaf thema 4 en hebben betrekking op het onderwerp ecologie. Deze bevat de begrippen ecologie, ecosysteem, biotische en abiotische factoren, biotoop...

 • Mapa Interactivo

  oefening op de bouw en gastheer (plant, dier, bacterie) van virussen. 3e jaar ASO leerplan Go!; 4e jaar ASO leerplan VVSKO bron figuur: https://cdn.kastatic.org/ka-perseus-images/f713680e8d8b6711ad5...

 • Mapa Interactivo

  bouw & indeling virus (klik)

  Mapa Interactivo

  oefening op de bouw en indeling (plant, dier, bacteriofaag) van virussen. 3e jaar ASO leerplan Go!; 4e jaar ASO leerplan VVSKO bron figuur: https://cdn.kastatic.org/ka-perseus-images/f713680e8d8b671...

 • Mapa Interactivo

  Een algemene bouw van de virussen met envelop. 3e jaar ASO leerplan Go! ; 4e jaar ASO leerplan VVSKO bron figuur: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/CMVschema.svg/1200px-CMVsc...

 • Mapa Interactivo

  Een algemene bouw van de virussen met envelop. 3e jaar ASO leerplan Go! ; 4e jaar ASO leerplan VVSKO bron figuur: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/CMVschema.svg/1200px-CMVsc...

 • Completar

  Gebaseerd op leerplannen Go! 3e jaar (volgens biogenie 3.2 go!) Stap 2 van het opbouwen van definities (stam + eigenschappen),waarbij de schrijfkader al veel minder gegeven wordt.

 • Completar

  Gebaseerd op leerplannen Go! 3e jaar (volgens biogenie 3.2 go!) Stap 1 van het opbouwen van definities (stam + eigenschappen),waarbij de schrijfkader nog grotendeels gegeven wordt.

 • Mapa Interactivo

  Dihybride kruising-parkieten

  Mapa Interactivo

  oefening op de dihybride kruising a.h.v. kleur van parkieten. Geven van de symbolen van de allelen; invullen van het punnetvierkant; bepalen genotype van ouders.

 • Test

  Gebruikte bronnen voor de figuren: Cel Biology 2 - Alberts - cd-rom;

 • Mapa Interactivo

  Benoem de orgaanstelsels 2

  Mapa Interactivo

  oefening op het herhalen van de verschillende stelsels, als voorbereiding op de samenhang van de stelsels (leerplan 4 ASO GO!)

 • Mapa Interactivo

  Benoem de orgaanstelsels

  Mapa Interactivo

  oefening op het herhalen van de verschillende stelsels, als voorbereiding op de samenhang van de stelsels (leerplan 4 ASO GO!)

 • Ruleta de Palabras

  Biologie 3 Thema 1

  Ruleta de Palabras

  Een oefening op de kennis van begrippen volgens Thema 1 uit Biogenie 3.1 uitg.De Boeck. Dit omvat de optische hulpmiddelen, eenheden zoals nanomerter, culturen aanleggen, studie mocro-organismen, clas...

 • Mapa Interactivo

  Namen chemische elementen2

  Mapa Interactivo

  Op een periodieke tabel met symbolen de juiste naam van de meest voorkomende elementen kunnen noteren bron figuur: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1SVXCRFXXXXaUaFXXq6xXFXXXz/Aangepaste-Grappig-Periodie...

 • Mapa Interactivo

  Namen chemische elementen1

  Mapa Interactivo

  Op een periodieke tabel met symbolen de juiste naam van de meest voorkomende elementen kunnen noteren bron figuur: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1SVXCRFXXXXaUaFXXq6xXFXXXz/Aangepaste-Grappig-Periodie...

 • Mapa Interactivo

  chemische elementen plaatsen

  Mapa Interactivo

  Op een periodieke tabel de symbolen van de eerste 10 elementen plaatsen

 • Test

  voor leerlingen van 3ASO Go! of 4ASO Deze oefeningen gaan over de indeling in domeinen, rijken, stammen en klassen. IN OPBOUW

 • Test

  voor leerlingen van 3ASO Go! of 4ASO Deze oefeningen gaan over de indeling in domeinen, rijken, stammen en klassen. IN OPBOUW

 • Test

  voor leerlingen van 3ASO Go! of 4ASO Deze oefeningen gaan enkel over de indeling in domeinen en rijken.

 • Relacionar Mosaico

  indeling domeinen en rijken

  Relacionar Mosaico

  Oefening in het indelen van organismen in domeinen en rijken (volgens biologie 3.2 en 3.2 Go! - uitgeverij De Boeck) Kaarten zijn zichtbaar; vrij moeilijke oefening: opletten!

 • Ruleta de Palabras

  Biologie begrippen 3ASO GO!

  Ruleta de Palabras

  Belangrijke begrippen uit de biologie gebaseerd op Biologenie 3.1 GO! voor het 3e jaar ASO van het gemeenschapsonderwijs. (tot en met de indeling van de bacteriën).

 • Completar

  De microscoop staat al klaar, met de stekker in het stopcontact. Opgesteld samen met de derde jaren van KABerchem (Antwerpen) september 2016.

 • Test

  Gebaseerd op de oefeningen thema 1 Hst1 uit Biogenie 4.2 & 4.1 (2013) uitg. De boeck

 • Relacionar Mosaico

  indeling organismen

  Relacionar Mosaico

  3 domeinen indeling volgens biogenie 3.1 -2016 (p 30) Tijdslimiet 60 s.

 • Relacionar Columnas

  optische hulpmiddelen

  Relacionar Columnas

  herkennen van bionoculair, loep en microscoop en elektronenmicroscoop. Weten welk hulpmiddel gebruikt wordt om welk "materiaal" te onderzoeken. Voor 2e graad ASO (3e jaar jaarplannen Go!) gebaseerd...

 • Mapa Interactivo

  onderdelen microscoop 4

  Mapa Interactivo

  inoefenen van de delen van de microscoop - voor 2e en 3e graad ASO. bron figuur: betavak.nl

 • Mapa Interactivo

  onderdelen microscoop 3

  Mapa Interactivo

  inoefenen onderdelen microscoop voor 2e en 3e graad ASO. bron figuur: leestrainer.nl

 • Mapa Interactivo

  onderdelen microscoop 2

  Mapa Interactivo

  inoefenen onderdelen microscoop voor 2e en 3e graad ASO. bron figuur: biologiesite.nl

 • Mapa Interactivo

  inoefenen van de delen van de microscoop - voor 2e en 3e graad ASO. bron figuur: zootrack.nl

 • Mapa Interactivo

  onderdelen microscoop 1

  Mapa Interactivo

  inoefenen van de delen van de microscoop - voor 2e en 3e graad ASO. bron figuur: zootrack.nl

 • Test

  Meerkeuzevragen van het examen biologie 5e jaar ASO richtingen wetenschappen met 2 uur biologie per week. onderwerpen: celleer, stoffen in de cel en celcyclus. Bronnen: biolologiepagina.nl; ingangse...

 • Test

  enkele oefeningen op monohybride kruisingen aangepast naar: http://mijnbiologie.weebly.com/--oefentoets-kruisingen.html; http://mail.tvo-rotterdam.nl/

 • Test

  Oefeningen op basisbegrippen en de eerste twee wetten van Mendel. Aangepast naar verschillende bronnen. Nog niet klaar!

 • Mapa Interactivo

  nat. getallen: wortels-invul

  Mapa Interactivo

  oefeningen voor het eerste jaar middelbaar. bron figuur: Bron figuur: https://annpostma.files.wordpress.com/2009/02/00worteltjesverschillendesoorten5b75d.jpg Vul het antwoord in!

 • Mapa Interactivo

  oefeningen voor het eerste jaar middelbaar. bron figuur: http://www.organisatiecreativiteit.nl/wp-content/gallery/organisatieperikelen/macht.jpg Klik op de juiste "som".

 • Mapa Interactivo

  nat. getallen: wortels

  Mapa Interactivo

  oefeningen voor het eerste jaar middelbaar. bron figuur: Bron figuur: https://annpostma.files.wordpress.com/2009/02/00worteltjesverschillendesoorten5b75d.jpg Vul het antwoord in!

 • Mapa Interactivo

  oefeningen voor het eerste jaar middelbaar. bron figuur: http://www.organisatiecreativiteit.nl/wp-content/gallery/organisatieperikelen/macht.jpg Vul zelf de antwoorden in.

 • Completar

  Soorten getallen

  Completar

  Oefeningen volgens de hoofdstukken in WP+ getallenleer (uitg.Plantyn 2009). bronnen: Argument 1 getallenleer (uitg.De Sikkel); VBTL 1 (uitg. die Keure 2015)

 • Test

  Oefeningen afkomstig van verschillende bronnen, voor 5 ASO (leerplan Go!) met 2 uur biologie/week. oefeningen uit de cursus N.Brost (versie 2015A) Hoofdstuk 2 vanaf p 48

 • Test

  meerkeuzevragen over de bouw van DNA en RNA; voor 5 ASO oefeningen naar natuurwetenschappen Go! (2009)

 • Completar

  DNA en RNA

  Completar

  Vul de ontbrekende begrippen in over de bouw van DNA en RNA. oefeningen gebaseerd op Natuurwetenschappen Go! (versie voor 2014) en Bioskoop 6 (2006).

 • Test

  voor natuurwetenschappen 5 ASO - herhaling atoombouw, ionbinding, metaalbinding, atoombinding - ruimtelijke structuur a.h.v. Lewisformule en sterisch getal.

 • Mapa Interactivo

  De bouw van een neuron

  Mapa Interactivo

  oefeningen zenuwstelsel voor 4 ASO volgens leerplannen GO! bron figuur: wikipedia.org

 • Relacionar

  oefening voor 4 ASO (2h bio/week) uit biogenie 4.2 GO! (2013) p97 nr1

 • Mapa Interactivo

  de beenderen van de hand

  Mapa Interactivo

  4 ASO bron figuur: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Hand_without_labels.jpg/220px-Hand_without_labels.jpg

 • Mapa Interactivo

  het geraamte

  Mapa Interactivo

  voor 4 ASO bron figuur: http://openleerhuis.be/oefeningen/3/5/17/59/2/763/geraamte.JPG

 • Mapa Interactivo

  De wervelkolom

  Mapa Interactivo

  oefening voor 4 ASO bron figuur: http://www.neurochirurgie-drfrank.de/media/kb_wirbelsaeule.jpg

 • Test

  oefeningen voor leerlingen van 5ASO (2h bio/week) uit de cursus van N.BRost (2014) p 26

 • Test

  oefeningen op fotosynthese en chemosynthese voor 5 ASO (met 2 h biologie per week). oefeningen uit cursus N.Brost (2014) p 33 e.v. allerlei bronnen: http://biopuzzel.nl/index.php?pid=18&qid=40 htt...

 • Test

  oefeningen voor 5 ASO natuurwetenschappen leerplan GO!

 • Relacionar

  oefening 5 Biogenie GO! p86 4ASO

 • Relacionar

  Beencellen functie

  Relacionar

  oefeing 4 Biogenie GO! p 84 4ASO

 • Mapa Interactivo

  delen van beenweefsel

  Mapa Interactivo

  oefening 3 Biogenie Go! p85 leerlineng 4 ASO bron figuur: http://wps.aw.com/wps/media/tmp/labeling/7093407_dyn.jpg

 • Mapa Interactivo

  Delen van een lang been

  Mapa Interactivo

  oefening Biogenie Go! 4.2 p 85 voor leerlingen van het 4e jaar ASO bron figuur: http://www.easynotecards.com/uploads/3/0/46d6dafd_138dfeb652e__8000_00000000.jpg

 • Crucigrama

  basisbegrippen erfelijkheid (6 ASO, laarplan GO!)

 • Crucigrama

  basisbegrippen erfelijkheid (6 ASO, laarplan GO!)

 • Crucigrama

  basisbegrippen erfelijkheid (6 ASO, laarplan GO!)

 • Mapa Interactivo

  Bouw lang been 2

  Mapa Interactivo

  oefening voor leerlingen 4 ASO (leerplan GO!) bron figuur: http://classconnection.s3.amazonaws.com/863/flashcards/602863/jpg/compact_cancellous_bone_blank1334939638455.jpg

 • Mapa Interactivo

  Bouw lang been 1

  Mapa Interactivo

  oefening voor leerlingen van 4 ASO (leerplan GO!) bron oefening: http://classconnection.s3.amazonaws.com/97/flashcards/1455097/png/picture11348257605068.png

 • Mapa Interactivo

  Bouw Beenweefsel 2

  Mapa Interactivo

  Invuloefening voor leerlingen van 4 ASO (leerplannen GO!). Eenvoudige versie. bron figuur: http://www.easynotecards.com/uploads/9/6/46d6dafd_138dfeb652e__8000_00000006.jpg

 • Mapa Interactivo

  Bouw Beenweefsel 1

  Mapa Interactivo

  Deze invuloefening is gebaseerd op leerstof van 4ASO (leerplannen GO!). bron: http://www.uwlax.edu/uploadedImages/Academics/Departments/Biology/Zoo-lab/Lab-2-32.jpg

 • Mapa Interactivo

  Het aanhangend skelet

  Mapa Interactivo

  oefening voor 4 ASO (gemeenschapsonderwijs). bron figuur: http://www.contemporary-dance.org/images/dance-anatomy-axial-skeleton.jpg

 • Mapa Interactivo

  Delen van het skelet

  Mapa Interactivo

  Benoem de aangeduide delen van het skelet. Oefening voor 4ASO (gemeenschapsonderwijs). bron figuur: http://www.kleurplatenenzo.nl/kleuren/lichaam/lichaam_03.jpg

 • Test

  oefeningen voor 5ASO natuurwetenschappen (2h/week). naar: http://wp.digischool.nl/scheikunde/oefenen/ - koolstofchemie II bron figuren: http://www.okcompleet.info/Menu_Item_Modules/Modules_files/OZT...

 • Test

  oefeningen voor 4ASO met 1 uur biologie. Gebaseerd op leerstof uit Biogenie GO! 4.1 Deel 1 thema 2 en 3. bronnen: examen Nl havo 2007-I

 • Test

  zonder plasmolyse en deplasmolyse oefeningen uit http://www.biologiepagina.nl/Vwo4/N4Celenleven/proeftoets/proeftoets.htm en http://www.biologiepagina.nl/Vwo4/2Cellen/proeftoets/proeftoets.htm

 • Test

  voor 4ASO (1h): verschillende vragen over de begrippen osmose, diffusie, ZONDER plasmolyse en deplasmolyse.

 • Relacionar

  Celorganellen (1)

  Relacionar

  Zet de omschrijvingen (2) bij het juiste celorganel. Basisoefening om deze moeilijke woorden en hun omschrijving te leren kennen.

 • Test

  eenvoudige oefeningen over de bouw van DNA en RNA 6ASO (ook voor natuurwetenschappen) aangepast naar http://highered.mheducation.com/sites/0073383198/student_view0/chapter2/animation_quiz_-_dna_stru...

 • Relacionar

  DNA replicatie

  Relacionar

  oefening om de volgorde van de DNA replicatie in te oefenen. gebaseerd op de animatie van bioplek.org 6ASO

 • Mapa Interactivo

  DNA versus RNA

  Mapa Interactivo

  De vergelijking tussen DNA en RNA oefenen in een tabel. leerlingen 6 ASO

 • Relacionar

  def gen, chromosoom

  Relacionar

  2 zeer eenvoudige definities van een gen en eenchromosoom. Zoek de delen van elke definitie bij elkaar. voor 6e jaar natuurwetenschappen

 • Test

  oefeningen op de bouw van DNA en RNA voor 6ASO 2h-richitng cursus p26 gebaseerd op verschillende bronnen

 • Mapa Interactivo

  Geef de namen van de onderdelen op de juiste plaats. biologie 6ASO 2h-richting

 • Mapa Interactivo

  Hst3-transcriptie-c2012p32

  Mapa Interactivo

  figuur uit de cursus 6ASO 2h-richting ook voor natuurwetenschappen

 • Test

  oefeningen voor 6ASO 2h-richting cursus p 42-45 oefeningen op de erfelijke code, de eiwitsynthese gebaseerd op verschillende bronnen

 • Test

  oefeningen uit de cursus voor 6ASO 2h-richting p 58-62 over genmutaties toegepast op de eiwitsynthese; met herhaling van de bouw van eiwitten. gebaseerd op verschillende bronnen

 • Test

  meerkeuzeoefeningen uit de cursus 6ASO 2h-richting Hoofdstuk 4: De delende cel p81-87 De oefeningen zijn gebaseerd op meerdere bronnen. (1 oefnening weg!)

 • Test

  De ERB1

  Test

  Fysica oefeningen op de eenparig rechtlijnige beweging. Voor leerlingen van het 4e jaar GO! of voor leerlingen van het 6e jaar. N:Brost

 • Mapa Interactivo

  trukjes om sneller te leren hoofdrekenen met maaltafels. Truk 2: truk van de maaltafel van 2.

 • Mapa Interactivo

  maaltafel van 2 (met hulp)

  Mapa Interactivo

  trukjes om sneller te leren hoofdrekenen met maaltafels. Truk 2: truk van de maaltafel van 2.

 • Test

  Oefeningen op nucliden, straling, halveringstijd voor de lessen fysica (Natuurkunde) en Wetenschappelijk werk. bron: http://www.pleit.fmns.rug.nl/radiation/Mc5B.htm (2007); interactie 5.2; http://w...

 • Video Quiz

  Engelstalige video met het experiment "DNA uit een aardbei" zeer eenvoudig en traag uitgelegd. Dit wordt gebruikt om je experiment uit te schrijven en je verslag op te bouwen. bron video: https://...

 • Mapa Interactivo

  tafeltrukjes1

  Mapa Interactivo

  trukjes om sneller te leren hoofdrekenen met maaltafels. Truk 1: truk van de tweelingen (2 gelijke getallen vermenigvuldigen)

 • Completar

  natuurlijke getallen (hondertallen) optellen door te schakelen en/of van plaats te wisselen.

 • Completar

  optellen van natuurlijke getallen: optellen met hondertallen.

 • Mapa Interactivo

  inoefenen van de delen van een microscoop. Figuur van een microscoop met diafragma (Vincent Leermiddelen).

 • Mapa Interactivo

  inoefenen van de delen van een microscoop. Figuur van een eenvoudige microscoop zonder diafragma (http://mensennatuurk1p1.wikispaces.com/BIO+loep+binoculair+en+microscoop).

 • Mapa Interactivo

  Sisi de slang

  Mapa Interactivo

  o nee! Sisi heeft zich vuil gemaakt en door de vlekken zie je sommige getalen niet meer.

 • Completar

  genmutaties

  Completar

  oefeningen op genmutaties met behulp van de genetische code. Gebruik je eigen mRNA-tabel.

 • Completar

  oefening op het aflezen van de mRNA-tabel. Gebruik je eigen tabel.

 • Test

  uit bios6.2- uitg.De Boeck-2006

 • Ordenar Palabras

  De genetische code (1)

  Ordenar Palabras

  Oefening op het zoeken van de juiste aminozuren aan de hand van de mRNA-tabel. uit bios6.2 - uitg.De Boeck-2006

 • Completar

  Oefening op het aanvullen van de complementaire basen (nucleotiden).

 • Mapa Interactivo

  Staartdeling (H:E)

  Mapa Interactivo

  staartdeling: een honderdtal delen door een eenheid. Voor leeerlingen op het einde van het derde leerjaar (groep5) en begin vierde leerjaar (groep6). Naar Vakantieblaadjes van 3 naar 4 - uitg: JVand...

 • Completar

  Rekenoefeningen, alle bewerkingen. Voor kinderen op het einde van het 3e leerjaar (groep 5) en begin 4e leerjaar (groep6). Naar Vakantieblaadjes van 3 naar 4 - uitg. J.Vandenheede- 1997

 • Test

  voor het tweede leerjaar (groep 4) naar spelend oefenen met woorden en getallen - deltas educatief- 1986

 • Completar

  voor kinderen van het tweede leerjaar (groep4). Enekelvoud en meervoud bepalen. naar Spelend oefenen met woorden en getallen- uitg. Deltas educatief- 1986

 • Completar

  voor kinderen van het tweede leerjaar (groep4). Enekelvoud en meervoud bepalen. naar Spelend oefenen met woorden en getallen- uitg. Deltas educatief- 1986

 • Ordenar Palabras

  Maak een goede zin. (5)

  Ordenar Palabras

  zinsdelen leren herkennen. Voor kinderen van het 2e leerjaar ( groep4). naar Spelend oefenen met woorden en getallen - uitg. Deltaseducatief - 1986

 • Ordenar Palabras

  Maak een goede zin. (4)

  Ordenar Palabras

  zinsdelen leren herkennen. Voor kinderen van het 2e leerjaar ( groep4). naar Spelend oefenen met woorden en getallen - uitg. Deltaseducatief - 1986

 • Ordenar Palabras

  Maak een goede zin. (3)

  Ordenar Palabras

  zinsdelen leren herkennen. Voor kinderen van het 2e leerjaar ( groep4). naar Spelend oefenen met woorden en getallen - uitg. Deltaseducatief - 1986

 • Ordenar Palabras

  Maak een goede zin. (2)

  Ordenar Palabras

  zinsdelen leren herkennen. Voor kinderen van het 2e leerjaar ( groep4). naar Spelend oefenen met woorden en getallen - uitg. Deltaseducatief - 1986

 • Ordenar Palabras

  Maak een goede zin.

  Ordenar Palabras

  zinsdelen leren herkennen. Voor kinderen van het 2e leerjaar ( groep4). naar Spelend oefenen met woorden en getallen - uitg. Deltaseducatief - 1986

 • Relacionar

  Voor leerlingen van het tweede leerjaar, groep 4 Naar Spelend oefenen met woorden en getallen - deltas educatief-1986

 • Relacionar

  Voor leerlingen van het tweede leerjaar, groep 4 Naar Spelend oefenen met woorden en getallen - deltas educatief-1986

 • Relacionar

  Voor leerlingen van het tweede leerjaar, groep 4 Naar Spelend oefenen met woorden en getallen - deltas educatief-1986

 • Relacionar

  Voor leerlingen van het tweede leerjaar, groep 4 Naar Spelend oefenen met woorden en getallen - deltas educatief-1986

 • Relacionar

  Voor leerlingen van het tweede leerjaar, groep 4 Naar Spelend oefenen met woorden en getallen - deltas educatief-1986

 • Relacionar

  Voor leerlingen van het tweede leerjaar, groep 4 Naar Spelend oefenen met woorden en getallen - deltas educatief-1986

 • Relacionar

  Voor leerlingen van het tweede leerjaar, groep 4 Naar Spelend oefenen met woorden en getallen - deltas educatief-1986

 • Relacionar

  Voor leerlingen van het tweede leerjaar, groep 4 Naar Spelend oefenen met woorden en getallen - deltas educatief-1986

 • Relacionar

  Voor leerlingen van het tweede leerjaar, groep 4 Naar Spelend oefenen met woorden en getallen - deltas educatief-1986

 • Relacionar

  Voor leerlingen van het tweede leerjaar, groep 4 Naar Spelend oefenen met woorden en getallen - deltas educatief-1986

 • Relacionar

  Voor leerlingen van het tweede leerjaar, groep 4 Naar Spelend oefenen met woorden en getallen - deltas educatief-1986

 • Relacionar

  Voor leerlingen van het tweede leerjaar, groep 4 Naar Spelend oefenen met woorden en getallen - deltas educatief-1986

 • Relacionar

  fasen van de mitose

  Relacionar

  Plaats de gebeurtenissen bij de juist fase van de mitose. naar bios 6.2 uitg. De Boeck 2006

 • Test

  gebaseerd op evaluatievragen Bios6.2 uitg.De Boeck 2006

 • Mapa Interactivo

  De eukaryote celkern 1

  Mapa Interactivo

  aanduiden van de delen van de eukaryote celkern gebaseerd op evaluatievragen Bios 6.2 uitg. De Boeck 2006 bron figuur: http://www.biologiepagina.nl/Vwo4/N4Celenleven/proeftoets/proeftoets.htm

 • Mapa Interactivo

  De eukaryote celkern 2

  Mapa Interactivo

  Instap tot leerstof DNA, genen en chromosomen. aanduiden van delen van de kern van eukaryote cellen, elektronenmicroscopisch bron figuur: http://www.vcbio.science.ru.nl/image-gallery/electron/ geba...

 • Test

  Biologie voor 6 ASO (STW). Voorkennis: bouw van DNA en RNA, replicatie van DNA, genetische code en eiwitsynthese. Bron vragen: examen VWO NL; bios 6.2 uitg De Boeck 2006; toelatingsexamen Biologie 2...

 • Test

  meerkeuzevragen voor 5 ASO 2 uursrichting biologie (Vlaanderen) uit biologie examen VWO 2010 (1) Nederland

 • Test

  extra oefeningen op het vermenigvuldigen met 9 voor het 5e leerjaar basisschool. Met dank aan het oefenboekje van meester Steven.

 • Mapa Interactivo

  Rekenen: tafel van 6

  Mapa Interactivo

  Zet de uitkomsten van de tafel van 6 op de juiste plaats boven de waslijn. De uitkomst van 1 x 6 komt dus boven wasgoed 1.

 • Crucigrama

  kuiswoordraadsel met enkele willekeurige oefeningen uit de tafels van 1 t.e.m. 10.

 • Relacionar

  Tafel van 3

  Relacionar

  Getallen bij de juiste tafel sorteren.

 • Test

  Voor leerlingen van 5e leerjaar basisonderwijs (Vlaanderen) Gebaseerd op de lessen WO in het St.Jozefsinstituut Borsbeek. gron kaart: http://www.webklik.nl/user_files/2011_01/206716/EU%20landen.jp...

 • Mapa Interactivo

  Landen van Europa 12

  Mapa Interactivo

  thema WO. 30 Landen en hoofdsteden van Europa. gebaseerd op lessen WO 5e leerjaar St:Jozefsinstituut Borsbeek. Bron van de kaart: http://www.arteveldehogeschool.be/olo/ict/HOTPOTweb/bestanden/Res...

 • Mapa Interactivo

  Landen van Europa 18

  Mapa Interactivo

  thema WO. 30 Landen en hoofdsteden van Europa. gebaseerd op lessen WO 5e leerjaar St:Jozefsinstituut Borsbeek. Bron van de kaart: http://www.arteveldehogeschool.be/olo/ict/HOTPOTweb/bestanden/Res...

 • Mapa Interactivo

  Landen van Europa 24

  Mapa Interactivo

  thema WO. 30 Landen en hoofdsteden van Europa. gebaseerd op lessen WO 5e leerjaar St:Jozefsinstituut Borsbeek. Bron van de kaart: http://www.arteveldehogeschool.be/olo/ict/HOTPOTweb/bestanden/Res...

 • Mapa Interactivo

  Landen van Europa 30

  Mapa Interactivo

  thema WO. 30 Landen en hoofdsteden van Europa. gebaseerd op lessen WO 5e leerjaar St:Jozefsinstituut Borsbeek. Bron van de kaart: http://www.arteveldehogeschool.be/olo/ict/HOTPOTweb/bestanden/Res...

 • Relacionar

  zoek de juiste woorden bij elkaar. gebaseerd op eventail junior en action 6.

 • Ordenar Letras

  1 woord zoeken. gebaseerd op eventail junior en action 6 unité 22

 • Completar

  de vervoeging van het werkwoord venir. gebaseerd op eventail junior en action 6

 • Crucigrama

  gebaseerd op eventail junior en action 6

 • Relacionar

  oefen van de dagen van de week. Gebruikte methode: eventail junior en action 6