Sus actividades

  • Relacionar

    Stelsels

    Relacionar

    In deze oefening is het de bedoeling dat je de begrippen sorteert op basis van het stelsel waartoe ze behoren. Veel succes!

  • Crucigrama

    Translate the Dutch word into English. Put the English word into the grid. In the case of a verb: you don't have to write 'to' in front of it.