Sus actividades

  • Ruleta de Palabras

    LA RULETA DE MEDI

    Ruleta de Palabras

    Aquesta activitat consisteix a relacionar cadascuna de les lletres del alfabet amb un concepte de Coneixement del Medi, tant natural com social.

  • Test

    En aquest test repassareu i reforçareu els continguts de matemàtiques que heu treballat al llarg del curs de 4t.