Sus actividades

  • Relacionar Columnas

    GRAFIA - QUANTITAT

    Relacionar Columnas

    Relacionar un número amb la quantitat corresponent.