Sus actividades

  • Sopa de letras

    De klanken 'aa, oo, uu' op het einde van een woord worden geschreven als 'a, o, u'. Maar 'ee' op het einde van een woord blijft altijd met twee.

  • Dictado

    Oefen de woorden van thema 6.

  • Completar

    Is het -g of -ch ? Is het -gt of -cht ? Denk aan het regeltje : Na een korte klank schrijf ik - ch of -cht. Er zijn wel uitzonderingen : (ligt, legt, zegt) De kip ligt in het hok, legt een ei...