Sus actividades

  • Completar

    Le verbe être

    Completar

    Complète la phrase par une forme d'être. Vul de zin aan met een vorm van het werkwoord 'être'.