Sus actividades

 • Ruleta de Palabras

  Rosca Aliances 2

  Ruleta de Palabras

  Nivell: Difícil. Crear una Aliança Mundial entre els diferents actors. _ ODS 17: Aliances per aconseguir els objectius.

 • Ruleta de Palabras

  Rosca Aliances 1

  Ruleta de Palabras

  Nivell: Difícil Crear una Aliança Mundial entre els diferents actors. _ ODS 17: Aliances per aconseguir els objectius.

 • Ruleta de Palabras

  Rosco Alianzas 2

  Ruleta de Palabras

  Nivel: Difícil Crear una Alianza Mundial entre los diferentes actores. _ ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos.

 • Ruleta de Palabras

  Rosco Alianzas 1

  Ruleta de Palabras

  Nivel: Difícil Crear una Alianza Mundial entre los diferentes actores. _ ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos.

 • Ruleta de Palabras

  Rosca Persones 2

  Ruleta de Palabras

  Nivell: Fàcil. No deixar a ningú darrere. Dignitat I igualtat a totes les persones en un medi ambient saludable. _ ODS 1: Reducció de la pobresa. ODS 2: Fam Zero. ODS 3: Salut y Benestar. ODS...

 • Ruleta de Palabras

  Rosca Persones 1

  Ruleta de Palabras

  Nivell: Fàcil. No deixar a ningú darrere. Dignitat I igualtat a totes les persones en un medi ambient saludable. _ ODS 1: Reducció de la pobresa. ODS 2: Fam Zero. ODS 3: Salut y Benestar. ODS...

 • Ruleta de Palabras

  Rosco Personas 2

  Ruleta de Palabras

  Nivel: Fácil. No dejar a nadie atrás. Dignidad e Igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. _ ODS 1: Reducción de la pobreza. ODS 2: Hambre Cero. ODS 3: Salud y Bienestar. ...

 • Ruleta de Palabras

  Rosco Personas 1

  Ruleta de Palabras

  Nivel: Fácil. No dejar a nadie atrás. Dignidad e Igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. _ ODS 1: Reducción de la pobreza. ODS 2: Hambre Cero. ODS 3: Salud y Bienestar...

 • Ruleta de Palabras

  Rosca Planeta 1

  Ruleta de Palabras

  Nivell: Intermedi-Fàcil. Col·locar la protecció del planeta al centre. _ ODS 6: Aigua neta i sanejament. ODS 12: Producció i Consum responsable. ODS 13: Acció pel clima. ODS 14: Vida Submari...

 • Ruleta de Palabras

  Rosca Planeta 2

  Ruleta de Palabras

  Nivell: Intermedi-Fàcil. Col·locar la protecció del planeta al centre. _ ODS 6: Aigua neta i sanejament. ODS 12: Producció i Consum responsable. ODS 13: Acció pel clima. ODS 14: Vida Submari...

 • Ruleta de Palabras

  Rosca Pau 2

  Ruleta de Palabras

  Nivell: Intermedi-Difícil. Propiciar societats pacífiques. _ ODS 16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides.

 • Ruleta de Palabras

  Rosca Pau 1

  Ruleta de Palabras

  Nivell: Intermedi-Difícil. Propiciar societats pacífiques. _ ODS 16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides.

 • Ruleta de Palabras

  Rosco Paz 2

  Ruleta de Palabras

  Nivel: Intermedio-Difícil. Propiciar sociedades pacíficas. _ ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

 • Ruleta de Palabras

  Rosco Paz 1

  Ruleta de Palabras

  Nivel: Intermedio-Difícil. Propiciar sociedades pacíficas. _ ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

 • Ruleta de Palabras

  Rosca Prosperitat 2

  Ruleta de Palabras

  Nivell: Intermedi. Transformar les economies per a disfrutar d'una vida prospera i plena en harmonia amb la naturalesa. _ ODS 7: Energía asequible y no contaminante. ODS 8: Trabajo decente y...

 • Ruleta de Palabras

  Rosca Prosperitat 1

  Ruleta de Palabras

  Nivell: Intermedi. Transformar les economies per a disfrutar d'una vida prospera i plena en harmonia amb la naturalesa. _ ODS 7: Energia. ODS 8: Treball. ODS 9: Infraestructures. ODS 10: D...

 • Ruleta de Palabras

  Rosco Prosperidad 2

  Ruleta de Palabras

  Nivel: Intermedio. Transformar las economías para disfrutar de una vida prospera y plena en armonía con la naturaleza. _ ODS 7: Energia ODS 8: Treball ODS 9: Infraestructures ODS 10: Desigua...

 • Ruleta de Palabras

  Rosco Prosperidad 1

  Ruleta de Palabras

  Nivel: Intermedio. Transformar las economías para disfrutar de una vida prospera y plena en armonía con la naturaleza. _ ODS 7: Energía asequible y no contaminante. ODS 8: Trabajo decente y cr...

 • Ruleta de Palabras

  Rosco Planeta 2

  Ruleta de Palabras

  Nivel: Intermedio-Fácil. Colocar la protección del planeta en el centro. _ ODS 6: Agua limpia y Saneamiento. ODS 12: Producción y Consumo responsable. ODS 13: Acción por el clima. ODS 14: Vi...

 • Ruleta de Palabras

  Rosco Planeta 1

  Ruleta de Palabras

  Nivel: Intermedio-Fácil. Colocar la protección del planeta en el centro. _ ODS 6: Agua limpia y Saneamiento. ODS 12: Producción y Consumo responsable. ODS 13: Acción por el clima. ODS 14: Vi...