Sus actividades

  • Crucigrama

    Emandako eragiketa desberdinen erantzunak idazten diren moduan (ez zifraz) osatu beharko duzue gurutzegrama

  • Relacionar

    Zenbaki hamartarrak 10en multiploez biderkatuko ditugu eta beraien balioak identifikatu.