Sus actividades

  • Crucigrama

    you need to look at the sentences and fill in the correct form of to be going to with the given verb.

  • Crucigrama

    Vul de juiste vorm van Will + hele werkwoord in de zinnen in om op de antwoorden te komen van de puzzel