Sus actividades

  • Test

    QUIZ CPU

    Test

    Respon les següents preguntes. En alguna hi ha múltiples respostes correctes.