Sus actividades

  • Test

    Totes les respostes es faran en majúscules ignorant qualsevol signe de puntuació. Excloent així dièresi i accents entre d'altres.