Sus actividades

 • Crucigrama

  Descobreix com es diuen en Swahili les següents expressions

 • Relacionar Mosaico

  Com sonen els noms dels colors

  Relacionar Mosaico

  Identifica cada color amb la seva pronunciació correcte

 • Sopa de letras

  Identifica els noms en català dels colrs bàsics en la següent sopa de lletres

 • Relacionar Columnas

  Exemples Tipus de reunions

  Relacionar Columnas

  Relaciona els exemples concrets amb la tipologia de reunions a les quals es refereixen:

 • Crucigrama

  Identifica els conceptes als quals fa referència les següents pistes

 • Sopa de letras

  Reconeix la terminologia específica dels rols que existeixen dins d'un equip de treball.

 • Relacionar

  Identifica els remeis adequats per a les situacions conflictives que es poden donar en una reunió d'equip.

 • Relacionar Columnas

  Reunió Personalitats negatives

  Relacionar Columnas

  Personalitats negatives en reunions d'equip. Identifica les personalitats dins d'un equip que poden generar conflictes.

 • Crucigrama

  Cerca les qualitats valorades més positivament per al lideratge d'equips

 • Sopa de letras

  Tipologia de grups

  Sopa de letras

  Cerca les catalogacions més comunes que es poden fer en els grups

 • Ordenar Palabras

  Ordena cronològicament els passos que es donen en qualsevol interacció comunicativa

 • Sopa de letras

  Terminologia de repàs dels continguts vistos en la sessió inicial de la Formació d'Habilitats Comunicatives per a l'Atenció al Públic

 • Relacionar Columnas

  Relaciona Expressions Català

  Relacionar Columnas

  Relaciona les diferents expressions catalanes -allades en el text "Història d'un Voluntari", dins dels "contes per parlar 2" de la plataforma Voluntariat per la Llengua- amb el seu significat.

 • Crucigrama

  Mots encreuats, vocabulari Lectura VxL "Història d'un voluntari". Troba les paraules que hem comentat de la segona Lectura dels Materials didàctics de la Plataforma Voluntariat per la Llengua, dins de...

 • Relacionar

  Agrupa las características en su estilo de comunicación correspondiente

 • Relacionar Columnas

  Relacionar tipologia de client

  Relacionar Columnas

  Relacionar les estratègies d'assertivitat descrites amb la tipologia de clients vista a classe.

 • Relacionar Columnas

  La Cinèsica en la conversa

  Relacionar Columnas

  Relaciona els exemples d'elements cinèsics (gestos i postures) amb significats que si l'hi atorgan

 • Completar

  Completar un resum sobre les diferents catalogacions de clients que podem trobar en funció de la característica en comú que prioritzem.

 • Relacionar Columnas

  Imatges de Tipus de Clients

  Relacionar Columnas

  Relacionar imatges i icones amb la descripció genèrica i pautes de conductes a seguir per a cadaun dels tipus de clients vistos a classe.

 • Relacionar Columnas

  Barreres de la comunicació

  Relacionar Columnas

  Relaciona els exemples expossat amb les barreres de la comunicació que podem trobar en qualsevol procés comunicatiu

 • Relacionar Columnas

  exemples de tipologies de grup

  Relacionar Columnas

  Relaciona els grups socials mostrats a les imatges amb la definició de les diverses naturaleses de la tipologia de grups socials

 • Completar

  Completa la frase que justifica l'estudi dels grups i algunes de les seves característiques bàsiques.

 • Relacionar Columnas

  Tècniques d'exposició oral

  Relacionar Columnas

  Relaciona aquelles característiques principals que defineixen les tècniques d'exposició oral que hem vist a classe.

 • Crucigrama

  Es tracta de classificar cada frase de l'enunciat dels mots enquadrats a la tècnica d'assertivitat que correspon.

 • Completar

  Descripció de quins són i en què consisteixen els components (motors, cognitius iafectius) de les habilitats socials.

 • Relacionar Columnas

  Tipus de Conductes socials

  Relacionar Columnas

  Relacionar les actituds socials concretes amb la conducta social que millor les defineix