Sus actividades

 • Relacionar Columnas

  De quina tipologia de ciberass

  Relacionar Columnas

  Aquesta activitat interactiva proposa relacionar les distintes tipologies de ciberassetjament amb les seves definicions.

 • Adivinanza

  Aquesta activitat interactiva l'alumnat contestarà distintes qüestions relacionades amb les distintes tipologies de ciberassetjament, que formen part dels continguts prèviament desenvolupats.

 • Relacionar Mosaico

  Com aturar el ciberassetjament

  Relacionar Mosaico

  Aquesta activitat interactiva presenta els 10 punts clau per aturar el ciberassetjament. L'alumnat haurà de relacionar aquests 10 punts amb les imatges que representen aquests punts. A partir d'aquest...

 • Relacionar Mosaico

  Relació obres d'art i autors

  Relacionar Mosaico

  Aquesta activitat proposa la relació de les obres d'art més representatives amb els nom dels seus autors. A través de la imatge de l'obra i el nom escrit del seus autors l'alumne ha de relacionar aque...

 • Video Quiz

  A partir de la visualització del vídeo "Nunca le pidas a un niño que te preste atención" de Chema Lázaro, realitzat per la BBVA. S'exposaran una seria de preguntes tipus text on es plantejaran qüestio...

 • Relacionar

  En aquesta activitat dirigida a alumnes que cursen l'assignatura de "Història de l'Art", matèria troncal tant al batxillerat d’Humanitats i ciències socials com al batxillerat d’Arts. Aquesta activi...