Sus actividades

 • Crucigrama

  Aplicaciones Office

  Crucigrama

  Escribe las aplicaciones

 • Test

  Contesta las preguntas de Word

 • Completar

  Outlook

  Completar

  Define Outlook

 • Completar

  Access

  Completar

  Define Acces

 • Ordenar Palabras

  Publisher

  Ordenar Palabras

  Ordena la definición de Publisher

 • Completar

  Frontpage

  Completar

  Completa la definición de frontpage

 • Completar

  Power Point

  Completar

  Completa la definición

 • Sopa de letras

  Aplicaciones Office

  Sopa de letras

  Encuentra las aplicaciones de office

 • Completar

  Excel

  Completar

  Complete la definición de excel

 • Ordenar Palabras

  Definició Martinez

  Ordenar Palabras

  Ordena les paraules segons la definició de Martínez

 • Ordenar Palabras

  Definició Cagigal

  Ordenar Palabras

  Ordena les paraules segons la definició de Cagigal

 • Ordenar Palabras

  Definició Gutton

  Ordenar Palabras

  Ordena les paraules segons la definició de Gutton

 • Ordenar Palabras

  Definició Freud

  Ordenar Palabras

  Ordena la frase segons la definició de Freud

 • Ordenar Palabras

  Ordena les paraules

  Ordenar Palabras

  Ordena les paraules segons la definició que dóna l'autor

 • Ordenar Palabras

  Ordena les paraules

  Ordenar Palabras

  Ordena les paraules segons la definició que dóna l'autor

 • Ordenar Palabras

  Ordena les paraules

  Ordenar Palabras

  Ordena la definció de l'autor corresponent

 • Relacionar

  Socialització

  Relacionar

  Relaciona les definicions que pertanyen a la mateixa etapa.

 • Test

  Cognició

  Test

  Respon correctament a les preguntes plantejades

 • Relacionar

  Psicomotricidad

  Relacionar

  Relaciona la edat de la persona amb el nivell psicomotriu que tindria.

 • Completar

  Definició2

  Completar

  Amb la definició de joc de la pàgina web, intenta omplir els buits del text.

 • Completar

  Definició

  Completar

  Amb la definició de joc que hi ha a la pàgina web, completa el text.

 • Crucigrama

  Depenent la definició que pertoca, encerta el nom de l'autor que la va dir.

 • Sopa de letras

  Autors

  Sopa de letras

  Cerca els noms dels autors que durant la història han doant alguna definció de joc. Les podràs trobar de manera horitzontal, vertical i diagonal.

 • Crucigrama

  A partir de las definiciones de juego que se dan, debes encasillar a los autores en el crucigrama

 • Sopa de letras

  Autores

  Sopa de letras

  En esta sopa de letras podrás encontrar los numerosos autores que han dado una definición de juego. Los podrás encontrar de manera horizontal, vertical o diagonal.