Sus actividades

  • Completar

    Gatentekst

    Completar

    Vul de juiste signaalwoorden in op de lege plekken. Let hierbij goed op de context!

  • Completar

    Lees de tekst en vul de juiste signaal- en verwijswoorden in. Let hierbij goed op de context.