Sus actividades

  • Completar

    Een kleine herhaling om jullie de termen te laten inoefenen. Vul het juiste woord in op de lege plaats. Cijfers mogen in cijfervorm geschreven worden. Je hebt 3 pogingen. Succes!

  • Crucigrama

    Vul het kruiswoordraadsel over de mens- en wereldbeelden van de Mosuo in. Begrippen die uit twee woorden bestaan mag je aan elkaar schrijven. Succes!