Sus actividades

 • Test

  És una màquina o una eina?

 • Relacionar Mosaico

  Màquines i eines 1

  Relacionar Mosaico

  Relaciona cada imatge amb el seu ús.

 • Relacionar Mosaico

  INSECTS

  Relacionar Mosaico

  Match the pictures with the correct insect name.

 • Crucigrama

  Posem-nos a prova!

  Crucigrama

  En aquesta activitat es pretén que l'alumnat faci un repàs de tot el treballat entorn la tipologia del text instructiu i les seves parts.

 • Test

  En aquesta activitat es pretén que marquin la resposta correcta sobre informació que s'ha d'escriure a cada part del text instructiu.

 • Relacionar Columnas

  Parts del text instructiu (2)

  Relacionar Columnas

  En aquesta activitat es pretén que l'alumnat ordeni les parts d'un text instructiu.

 • Sopa de letras

  En aquesta activitat es pretén que l'alumnat cerqui les diferents parts del text instructiu.

 • Relacionar Mosaico

  Exemples de textos instructius

  Relacionar Mosaico

  En aquesta activitat es pretén descobrir els diferents exemples de textos instructius existents.

 • Sopa de letras

  Les parts de la carta (2)

  Sopa de letras

  En aquesta activitat es pretén que l'alumnat trobi les diferents parts de la carta treballades anteriorment.

 • Relacionar Columnas

  Les parts de la carta (1)

  Relacionar Columnas

  En aquesta activitat es pretén que l'alumnat treballi al voltant de les parts de la carta, esbrinant quin és el seu ordre al moment d'escriure'n una.

 • Relacionar Mosaico

  El sobre (2)

  Relacionar Mosaico

  En aquesta activitat es pretén que l'alumnat treballi al voltant de les dades de la part de darrere d'un sobre, fent referència al/la remitent.

 • Relacionar Columnas

  El sobre (1)

  Relacionar Columnas

  En aquesta activitat es pretén que l'alumnat treballi al voltant de les dades de la part de davant d'un sobre, fent referència al/la destinatari/a.

 • Crucigrama

  Posem-nos a prova!

  Crucigrama

  En aquesta activitat es pretén que l'alumnat faci un repàs de tot el treballat entorn la tipologia del text descriptiu d'arbres i les seves parts.

 • Test

  En aquesta activitat es pretén que marquin la resposta correcta sobre informació que s'ha d'escriure a cada part del text descriptiu d'arbres.

 • Relacionar Columnas

  El text descriptiu - Parts

  Relacionar Columnas

  En aquesta activitat es pretén que l'alumnat ordeni les parts del text descriptiu d'acord amb l'ordre que han d'aparèixer a una descripció d'arbres. Es fa en forma de relacionar.

 • Relacionar Mosaico

  Arbres típics de la zona

  Relacionar Mosaico

  En aquesta activitat es pretén que l'alumnat relacioni la imatge amb el nom de l'arbre, els quals són típics de la seva zona on habiten.

 • Sopa de letras

  En aquesta activitat es pretén descobrir els tipus de textos descriptius existents.

 • Test

  Activitat sobre les famílies dels instruments i el temps que ocupen les figures rítmiques.

 • Relacionar Columnas

  Instruments de corda

  Relacionar Columnas

  Activitat de repàs de contingut sobre els instruments de la família de corda.

 • Sopa de letras

  Aquesta activitat pretén que l'alumnat descobreixi paraules que continguin 'br' i 'bl'.

 • Crucigrama

  En aquesta activitat es pretén el treball dels grups de paraules 'br' i 'bl' de forma lúdica i divertida.

 • Crucigrama

  Aquesta activitat pretén treballar l'escriptura de paraules amb G i J segons el so de 'girafa' de forma lúdica i motivadora.

 • Relacionar Columnas

  Les comparacions

  Relacionar Columnas

  Aquesta activitat pretén treballar frases comparatives de forma lúdica i motivadora.

 • Relacionar Mosaico

  Sinònims

  Relacionar Mosaico

  En aquesta activitat es pretén el treball dels sinònims de forma lúdica i divertida.

 • Crucigrama

  Aquesta activitat pretén treballar els sinònims de les paraules de forma lúdica i motivadora.

 • Relacionar Columnas

  Relacionem el món descriptiu

  Relacionar Columnas

  Aquesta activitat pretén relacionar cada explicació amb la paraula a la que fa referència relacionada amb les parts de la descripció i el món dels arbres.

 • Sopa de letras

  El món dels arbres

  Sopa de letras

  En aquesta activitat es pretén que l'alumnat busqui paraules relacionades amb el món dels arbres

 • Relacionar Columnas

  Relaciona els fragments

  Relacionar Columnas

  Aquesta activitat pretén que l'alumnat relacioni els fragments de text amb la part corresponent (plantejament, nus i desenllaç)

 • Relacionar Columnas

  Relacionem amb la definició

  Relacionar Columnas

  Aquesta activitat pretén que l'alumnat relacioni els diversos aspectes del conte amb la seva definició corresponent.

 • Sopa de letras

  Aquesta activitat pretén que l'alumnat descobreixi els elements que hi ha en un conte

 • Relacionar Mosaico

  Antònims

  Relacionar Mosaico

  En aquesta activitat es pretén el treball dels antònims de forma lúdica i divertida.

 • Crucigrama

  Aquesta activitat pretén treballar els antònims de les paraules de forma lúdica i motivadora.

 • Completar

  Completa el text

  Completar

  En aquesta activitat es pretén treballar tot els que es poden trobar a la biblioteca. Cal tenir en compte l'ortografia.

 • Relacionar Mosaico

  Normes de la biblioteca

  Relacionar Mosaico

  Amb aquesta activitat es pretén treballar algunes de les normes o aspectes a tenir en compte dins d'una biblioteca.

 • Relacionar Columnas

  Relaciona

  Relacionar Columnas

  Aquesta activitat pretén que es relacioni cada recurs de la biblioteca amb la seva definició corresponent.

 • Sopa de letras

  En aquesta activitat es pretén trobar tots els recursos que es poden trobar dins d'una biblioteca.