Sus actividades

 • Dictado

  Etteütlus kaashäälikuühendi erandite kohta.

 • Dictado

  Kuula ja kirjuta. Kontrolli oma tööd. Tekst 5. klassi Avita eesti keele õpikust.

 • Dictado

  Kuula tähelepanelikult ja kirjuta. Kui vaja, kuula mitu korda. Sõnades, kus on i, j või kostab ij, kasuta õpitud reegleid: 1) i kirjutame silbi lõppu, j alati silbi algusse; 2) ü järele tavalisel...

 • Completar

  Loe lauset tähelepenelikult ja kirjuta lünka sobiv sõna.

 • Relacionar

  Silbita ja leia kõik sõnad, mis kuuluvad antud silpide arvuga rühma. Sobival sõnal klõpsa hiirega. Mängi uuesti, kuni oled kõikidesse rühmadesse sõnad leidnud. Sõnarühmi on 5: ühe-, kahe-, kolme-, ne...

 • Relacionar

  Klõpsa sõna. Leia kõik sõnad, mis sobivad sellesse rühma. Pane tähele: i on silbi lõpus, j on silbi alguses.

 • Relacionar Mosaico

  Järg mängule Katse.

 • Relacionar Mosaico

  Katse

  Relacionar Mosaico

  Katsetame mängu.

 • Completar

  Ivan Franko

  Completar

  Täida lüngad loetud teksti järgi. "Kirjanduse õpik 6. klassile" lk 30

 • Sopa de letras

  J. Kross "Mardileib" 2

  Sopa de letras

  Mõisteid lugemispalast "Mardileib".

 • Sopa de letras

  J. Kross "Mardileib" 1

  Sopa de letras

  mõisted lugemispalast "Mardileib"

 • Ordenar Letras

  Tähestik 2.3

  Ordenar Letras

  Korrasta tähestikuline järjekord.

 • Ordenar Letras

  Tähestik 2.2

  Ordenar Letras

  Korrasta tähestikuline järjekord.

 • Dictado

  Etteütlus 1

  Dictado

  Kasutame mängus Tähestik 3 õpitud sõnu.

 • Ruleta de Palabras

  Tähestik 3

  Ruleta de Palabras

  Vaata pilti. Kirjuta sõna.

 • Ordenar Letras

  Tähestik 2

  Ordenar Letras

  Tähestikulise järjekorra korrastamine.

 • Completar

  Tähestik

  Completar

  Kirjuta lünka puuduv(ad) tähed.