Sus actividades

 • Relacionar

  Títols i autors

  Relacionar

  Relaciona els següents títols de llibres de poesia amb els seus autors.

 • Completar

  Completa els noms dels referents literaris d'Aurora Luque, Eloy Sánchez Rosillo i Elvira Sastre: els noms dels poetes els quals els van animar a convertir-se en poetes.

 • Test

  Tria la resposta correcta a les següents preguntes sobre els poetes del blog.