Sus actividades

  • Relacionar

    Aquesta activitat permet diferenciar clarament dos grans grups que han deixat una emprenta en la història de la música. Morales/Monforte

  • Test

    En aquesta activitat podreu consolidar i ampliar els coneixements sobre el tema. Morales/Monforte