Sus actividades

 • Ordenar Letras

  SEAG0211

  Ordenar Letras

  Quen foi designado como entidade de acreditación de Verificadores en España?

 • Relacionar Columnas

  SEAG0211

  Relacionar Columnas

  Relacione:

 • Crucigrama

  SEAG0309

  Crucigrama

  Complete o seguinte encrucillado:

 • Relacionar Columnas

  SEAG0309

  Relacionar Columnas

  Relaciona:

 • Completar

  SEAG0309

  Completar

  Cal é o procedemento de actuación ante un accidente?

 • Sopa de letras

  SEAG0109

  Sopa de letras

  Procure cinco espazos naturais protexidos en Galicia:

 • Completar

  SEAG0109

  Completar

  Complete a seguinte frase:

 • Ordenar Palabras

  IMAI0108

  Ordenar Palabras

  Complete a seguinte frase:

 • Ordenar Letras

  IMAI0108

  Ordenar Letras

  Ordene as letras:

 • Sopa de letras

  ENAS0110

  Sopa de letras

  Procure, na seguinte sopa de letras, palabras relacionadas con esta especialidade:

 • Sopa de letras

  ENAC0108

  Sopa de letras

  Procure, na seguinte sopa de letras, termos relacionados coa eficiencia enerxética:

 • Crucigrama

  ENAC0108

  Crucigrama

  Complete o seguinte encrucilado:

 • Ruleta de Palabras

  ENAE0208

  Ruleta de Palabras

  Indique o termo que se corresponde con cada definición:

 • Crucigrama

  ELES0208

  Crucigrama

  Resolva o seguinte encrucillado sobre principais consecuencias / efectos do paso da corriente eléctrica a través do corpo humano.

 • Sopa de letras

  ELES0208

  Sopa de letras

  Procure, na seguinte sopa de letras, elementos que compoñen un sistema domótico:

 • Ordenar Letras

  ELES0208

  Ordenar Letras

  Ordene as seguintes letras ata formar a palabra correspondente coa definición:

 • Relacionar

  ELES0108

  Relacionar

  Relaciona as seguintes averías coas súas posibles causas:

 • Sopa de letras

  ELEQ0311

  Sopa de letras

  Procura, na seguinte sopa de letras, parámetros imporrtantes a ter en conta nunha antena:

 • Ordenar Palabras

  ELEM0311

  Ordenar Palabras

  Ordena as seguintes palabras ata formar unha frase sobre INSTALACIÓN DE EQUIPOS E ELEMENTOS DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

 • Ordenar Palabras

  ELEM0210

  Ordenar Palabras

  Ordene as seguintes palabras:

 • Sopa de letras

  ELEM0210

  Sopa de letras

  Procure na seguinte sopa de letras nomes de captadores dun sistema automático.

 • Completar

  ELEM0110

  Completar

  Complete a seguinte frase:

 • Ordenar Letras

  ELEM0110

  Ordenar Letras

  Ordene as seguintes palabras:

 • Relacionar Columnas

  ELEE0109

  Relacionar Columnas

  Relaciona as siguientes máquinas eléctricas rotativas coa súa aplicación.

 • Completar

  ELEE0109

  Completar

  Complete o seguinte texto:

 • Sopa de letras

  ELEE0109

  Sopa de letras

  Procure, na seguinte sopa de letras, equipos de medida:

 • Completar

  ELEE0109

  Completar

  Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

 • Ordenar Palabras

  COLOCACIÓN DE PEDRA NATURAL

  Ordenar Palabras

  Ordene as seguintes palabras ata obter unha frase coherente sobre ACABADOS E REMATES FINAIS EN OBRA DE MAMPOSTERÍA, SILLERÍA E PERPIAÑO

 • Sopa de letras

  Procure na seguinte sopa de letras diferentes tipos de rochas:

 • Relacionar Columnas

  Relacione os seguintes equipos coa súa función:

 • Ruleta de Palabras

  CONSTRUCCIÓN

  Ruleta de Palabras

  Neste pasapalabra preséntanse unha serie de definicións e deberás indetificar o concepto que se corresponde con cada letra:

 • Relacionar Mosaico

  EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL

  Relacionar Mosaico

  Relaciona as seguintes imaxes coa súa denominación:

 • Sopa de letras

  Busca , na seguinte sopa de letras, palabras relacionadas coa instrumentación empregada para facer levantamentos e replanteos:

 • Completar

  Complete a seguinte frase cos termos correspondentes:

 • Crucigrama

  Nesta actividade deberás completar o seguinte crucigrama con nomes de ferramentas empregadas para realizar traballos de albanelería: