Sus actividades

  • Crucigrama

    En aquesta activitat haureu de trobar paraules relacionades amb com era el relleu abans, com es va formar, com és ara, curiositats... L'he fet per a l'activitat 3 de socials.

  • Sopa de letras

    Les formes de relleu

    Sopa de letras

    En aquesta activitat hauràs de trobar alguns noms de formes de relleu, ja siguin de costa, oceàniques o terrestres. Podràs veure quines són les paraules que has de trobar al costat de la sopa de lletr...