Sus actividades

 • Adivinanza

  dupljari

  Adivinanza

  Videćeš sliku jednog vodenog organizma. Na osnovu tvrdnji pogodi o kome je reč

 • Mapa Interactivo

  ćelija

  Mapa Interactivo

  Na slici su prikazane ćelijske organele: jedro, mitohondrije, goldzijev aparat, endoplazmatični retikulum, lizizomi. Prepoznaj koja organela se gde nalazi.