Sus actividades

 • Test

  M.8 Test

  Test

  Test de repàs de la unitat 8

 • Relacionar Columnas

  M.8 Antònims

  Relacionar Columnas

  A continuació relaciona la parella de contraris.

 • Test

  Completa les següents oracions.

 • Relacionar Columnas

  M.8 On ho has comprat?

  Relacionar Columnas

  Relaciona les imatges dels productes i les botigues on ho podem comprar.

 • Completar texto

  M.8 Diàleg a la farmàcia

  Completar texto

  Omple els forats amb les paraules adequades.

 • Completar texto

  Omple els forats amb les paraules adequades

 • Completar texto

  M.8 Diàleg en una joieria

  Completar texto

  Omple els forats amb les paraules adequades.

 • Relacionar

  A continuació, classifica les següents paraules segons si són productes, botigues o venedors.

 • Completar texto

  M.8 Ser o haver-hi

  Completar texto

  Completa el text amb el verb "ser" o "haver-hi".

 • Froggy Jumps

  M.8 On comprem?

  Froggy Jumps

  Respon les següents preguntes sobre la unitat 8.

 • Video Quiz

  A continuació veureu un vídeo sobre el mercat de la Boqueria del centre de Barcelona i haureu de contestar les preguntes. Atenció i obrim les orelles!

 • Test

  A continuació trobaràs un petit text. L'hauràs de llegir i després hauràs de contestar unes preguntes sobre el text. Font:https://www.auladecatala.com/comprensions-lectores-a1/

 • Video Quiz

  A continuació veurem un altre episodi de la Peppa Pig i veurem més oficis i botigues.

 • Video Quiz

  Veurem un capítol i respondrem preguntes relacionades amb els oficis i les tendes.

 • Video Quiz

  Amb aquest vídeo de la Peppa la Porqueta treballarem el vocabulari per expressar si una cosa ens agrada o no.

 • Relacionar Columnas

  Partes de la cara y verbos

  Relacionar Columnas

  Después de ver el vídeo, vamos a relacionar la parte del cuerpo con la acción asociada.

 • Sopa de letras

  Las partes de la cara

  Sopa de letras

  Encuentra las partes de la cara en esta sopa de letras.

 • Video Quiz

  ¿Dónde vives?

  Video Quiz

  A continuación escucharemos un video en el que distintas personas contestan una única pregunta: "¿Dónde vives?" / "¿Dónde vive usted?".

 • Sopa de letras

  Encuentra los nombres de muebles escondidos en esta sopa de letras.

 • Test

  Observa el video y presta atención a la expresión del lugar. Después completa las oraciones.

 • Video Quiz

  Los interrogativos

  Video Quiz

  Estudiaremos los interrogativos más usados y al final haremos un poco de práctica.

 • Video Quiz

  A continuación escucharemos una canción sobre las partes de la casa y contestaremos algunas preguntas. ¡Adelante!

 • Relacionar

  A continuació hauràs de classificar expressions i dir si són positives o negatives.

 • Video Quiz

  No m'agrada

  Video Quiz

  A continuació veurem un capítol de les Tres Bessones Bebès i contestarem algunes preguntes! Obrim bé les orelles!

 • Video Quiz

  A continuación veremos un capítulo de Pocoyó sobre las figuras geométricas.

 • Video Quiz

  Vamos a jugar al juego de los sinónimos y los antónimos. ¡A divertirse!

 • Video Quiz

  El lleó vergonyós

  Video Quiz

  A continuació, contesta les preguntes sobre aquesta cançó del grup "El pot petit".

 • Video Quiz

  La gallina Tica

  Video Quiz

  A continuació escoltarem la canço "La gallina Tica" del grup català "El pot petit" i contestarem unes preguntes.

 • Relacionar

  ¡Me gusta!

  Relacionar

  A continuación, relaciona los siguientes escenarios según si "te gusta" o "no te gusta".

 • Relacionar

  El o la lápiz

  Relacionar

  Clasifica el siguiente material escolar según si son palabras masculinas o femeninas.

 • Relacionar

  Verbos y acciones

  Relacionar

  Relaciona, a continuación, los verbos de la columna de la izquierda con las acciones relacionadas.

 • Completar texto

  Las palabras mágicas

  Completar texto

  A continuación, completaremos unos diálogos con las palabras mágicas: "gracias" y "por favor".

 • Video Quiz

  Vamos a ver un capítulo de Peppa Pig y a responder unas cuantas preguntas.

 • Completar texto

  Haver-hi i tenir

  Completar texto

  A continuació omple el text amb els verbs que et donem. Has de vigilar i decidir si hi has de posar un "haver-hi" o un "tenir".

 • Relacionar

  Relaciona els objectes amb l'habitació de la casa on ho trobaries?

 • Completar texto

  Qui, què, quan i com, on?

  Completar texto

  Completa les següents oracions amb l'interrogatiu correcte.

 • Relacionar

  Qui o què?

  Relacionar

  Relaciona els següents elements segons si podem preguntar: "qui" (ésser viu) / o "què" (objecte).

 • Relacionar Mosaico

  Les formes geomètriques

  Relacionar Mosaico

  A continuació relaciona les formes geomètriques amb el seu dibuix.

 • Video Quiz

  La meva caseta

  Video Quiz

  A continuació escolta el vídeo i respon les preguntes.

 • Completar texto

  1.10 Ser i estar

  Completar texto

  A continuació has de completar les frases amb la forma correcta dels verbs "ser" o "estar".

 • Sopa de letras

  Day 3

  Sopa de letras

  Try to find the words hidden and guess what today's lesson is going to be about.

 • Ruleta de Palabras

  Project 1st Day -Pasapalabra

  Ruleta de Palabras

  We are going to go over the key words of today's topic: "Lockdown/Confinement".

 • Ruleta de Palabras

  M.2 Repàs del vocabulari

  Ruleta de Palabras

  A continuació jugarem a un joc amb el qual repassarem el vocabulari dels temes 1 i 2.

 • Crucigrama

  Repassem el material de la classe.

 • Crucigrama

  Fem un repàs general als colors i com s'escriuen.

 • Test

  Completa les frases amb la forma correcta del verb entre parèntesis en imperfet d'indicatiu.

 • Test

  A continuació, completa les oracions amb la descripció física de la persona que veus a la imatge.

 • Test

  M.7 Test

  Test

  Fem el test de repàs de la unitat 7.

 • Relacionar Mosaico

  M.7 Elements de la ciutat

  Relacionar Mosaico

  Relaciona els elements de la ciutat amb les imatges corresponents.

 • Relacionar

  A continuació, classifica els adverbis segons si són adverbis de: lloc, temps, manera, quantitat, afirmació, negació o dubte.

 • Relacionar Mosaico

  M 7. Adverbis de lloc.

  Relacionar Mosaico

  En aquest exercic haurem de relacionar la imatge d'un objecte amb l'adverbi de lloc que pertoqui.

 • Test

  Completa les següents oracions amb la forma correcta en futur del verb que tens entre parèntesis.

 • Test

  A continuació, omple les frases amb la preposició correcta.

 • Relacionar Mosaico

  M.6 Eines

  Relacionar Mosaico

  A continuació, digues el nom de les diferents eines o l'ofici al qual pertanyen.

 • Test

  M.6 Oficis

  Test

  Digues el nom dels següents oficis.

 • Test

  A continuació llegiràs una sèrie de descripcions i has de dir a quina persona es refereixen.

 • Test

  A continuació veurem l'arbre genealògic de la família reial britànica i haurem de contestar preguntes sobre les relacions de parentiu dins la família.

 • Completar texto

  M.5 Text amb quantitatius

  Completar texto

  Completeu els buits del text següent amb cap, res, gens i ningú.

 • Test

  A continuació caldrà omplir les frases amb el quantitatiu correcte.

 • Completar texto

  M.5 Res i gens.

  Completar texto

  A continuació hem de completar el text amb els quantitatius: res i gens.

 • Relacionar Mosaico

  M.1 Les parts del cos

  Relacionar Mosaico

  A continuació relaciona les imatges de les parts del cos amb el seu nom.

 • Test

  A continuació repasarem els plurals de les paraules que acaben en -ca / ga.

 • Crucigrama

  A continuació tenim uns mots encreuats sobre les estacions i els mesos de l'any.

 • Relacionar

  A continuació haurem de decidir quines peces de vestir són més característiques de l'hivern, la primavera, l'estiu o la tardor i quines ens posem tot l'any. És hora de fer canvi d'armari!

 • Relacionar Mosaico

  M.4 Què em poso?

  Relacionar Mosaico

  A continuació, relacionarem les peces de vestir amb el seu nom.

 • Video Quiz

  A continuació sentirem una cançó del grup El pot petit sobre un lleó que té molta vergonya. Hauràs d'obrir bé le orelles per contestar les preguntes que et faré.

 • Video Quiz

  M3. Qui sóc jo? 3

  Video Quiz

  Aquest és l'últim capítol de Zoobabu. A veure si endevines de quin animal es tracta ara!

 • Video Quiz

  M3. Qui sóc jo? 2

  Video Quiz

  A continuació un altre vídeo on haurem d'endevinar de quin animal es tracta. Ben atents!

 • Video Quiz

  M3. Qui sóc? 1

  Video Quiz

  Endevina quin animal és!

 • Relacionar

  En aquesta activitat haurem de classificar els animals segons el que mengen. Recorda que ho classifiquem en 3 grans grups: carnívors, herbívors i omnívors.

 • Relacionar

  M3. Els hàbitats

  Relacionar

  A continuació, classifica els animals segons el seu hàbitat.

 • Test

  A continuació tenim frases sobre capacitats dels animals i has de respondre sí o no depenent de si és cert o fals.

 • Relacionar

  M3. Qui fa què?

  Relacionar

  A continuació haurem de classificar els animals segons si poden volar, caminar o nedar.

 • Video Quiz

  A continuació veurem un video de la Peppa la porqueta a la classe de gimnàstica de l'escola. Obrim tots bé les orelles!!!

 • Test

  A continuació farem un test de repàs de la unitat 1. Ànims!

 • Relacionar Mosaico

  M 1. Reconeixes les xifres?

  Relacionar Mosaico

  A continuació haureu de relacionar les xifres escrites amb les xifres que sentiu als diferents audios. Sort!

 • Video Quiz

  M.1 Xifres i colors

  Video Quiz

  A continuació veurem un vídeo del programa 10+2 i haurem de contestar preguntes sobre els números i els colors. Estàs llest?

 • Relacionar

  M. 1 Els plurals

  Relacionar

  Classifica les següents paraules segons si són singular, plural o invariables (que no tenen ni singular ni plural).

 • Relacionar

  M.1 Un o una?

  Relacionar

  Classifica les següents paraules segons si són masculí singular (un) o femení singular (una), masculí plural (uns) o femení plural (unes).

 • Relacionar Mosaico

  M.1 Puc o no puc?

  Relacionar Mosaico

  A continuació haurem de relacionar les frases que expressen la possibilitat (puc fer) o impossibilitat de fer (no puc fer) alguna cosa amb la imatge corresponent.

 • Completar texto

  M. 2 Concordança

  Completar texto

  Repassem la concordança entre els articles, el subjecte i el verb.

 • Relacionar Mosaico

  M.3 Monedes i bitllets

  Relacionar Mosaico

  Repassem les monedes i bitllets que tenim d'Euro.

 • Test

  Repassem com paguem amb euros, el canvi, les monedes i els bitllets.

 • Relacionar Mosaico

  M.3 Els hàbitats

  Relacionar Mosaico

  Repassem els llocs on viuen alguns dels animals que hem vist en aquesta unitat.

 • Relacionar

  Repassem els nostres gustos.

 • Completar texto

  M 2. Objectes perduts.

  Completar texto

  Intentem completar el diàleg que té lloc a l'oficina d'objectes perduts.

 • Relacionar Mosaico

  M.2 On és això?

  Relacionar Mosaico

  Repassem les parts de l'escola.

 • Test

  Repassem la descripció dels objectes (forma, color, mida, textura, material etc.).

 • Relacionar Mosaico

  M.2 Quina hora és?

  Relacionar Mosaico

  Repassem les hores.

 • Relacionar

  Els interrogatius.

  Relacionar

  Repassem la formació de les preguntes amb els interrogatius: "Qui, quan, quant, on, què, per què, com"

 • Test

  Repassem els usos dels indefinits: res, cap, gens i ningú.

 • Video Quiz

  Amb aquest vídeo de la Peppa la Porqueta treballarem el vocabulari per expressar si una cosa ens agrada o no.

 • Relacionar

  M.3 Un o una?

  Relacionar

  Classifica les següents paraules segons si són masculí singular (un) o femení singular (una), masculí plural (uns) o femení plural (unes).

 • Test

  Fem un repàs dels animals que hem vist. Recordes el seu nom?

 • Test

  Repassem el perfet d'indicatiu: Recorda, com fem aquest temps de PASSAT:? -VERB HAVER (jo he, tu has, ell ha, nosaltres hem, vosaltres heu, ells han) + VERB PRINCIPAL EN PARTICIPI (acaba en -T) ...

 • Relacionar

  Els transports

  Relacionar

  Classifica el nom del següents mitjans de transport segons si són marítims, terrestres o aeris.

 • Test

  A continuació repassarem la formació del present. Tingues en compte les desinències de cada persona, el verb ha de concordar sempre amb el subjecte.

 • Test

  Com s'escriuen les xifres en català¿? No ens oblidem mai dels guions (D-U-C).

 • Test

  A continuació repassarem els determinants possessius. Recorda: davant del pssessiu necessitem l'article que concorda amb el nom en gènere (masculí o femení) i nombre (singular i plural). Farem ser...

 • Relacionar

  Els articles

  Relacionar

  Repassarem els articles (masculí i femení / singular i plural). i l'apòstrof. Recorda que EL/LA + vocal= l' EXCEPTE quan LA va seguida d'una paraula que comença per "i" o "u" que no és la síl·laba tón...

 • Relacionar Columnas

  M. 4 Quantitatius indefinitis (D)

  Relacionar Columnas

  Amb el següent exercici repassarem el significat dels quantitatius indefinits següents.

 • Relacionar Mosaico

  M. 1 Les emocions

  Relacionar Mosaico

  Relaciona les emocions amb la cara que les representa.

 • Test

  A continuació repassarem el tema de la concordança de gènere (masculi i femení) i de nombre (singular i plural).

 • Test

  A continuació, has de triar quin indefinit és l'adequat per cada una d'aquestes frases.

 • Completar texto

  M. 3 Els demostratius

  Completar texto

  A continuació has d'omplir el següent text amb els demostratius que corresponguin.

 • Relacionar

  A continuació has de classificar els verbs segons si estan en present, passat perifràstic, perfet d'indicatiu o futur.

 • Test

  Al tema anterior hem vist com fer el present. A continuació, veient el verb, has de dir quina persona és el subjecte que hem omitit.

 • Relacionar

  A continuació has de classificar els següents verbs segons si pertayen a la primera, segona o tercera conjugació.

 • Test

  Hem treballat les terminacions del present dels verbs regulars de la 1a conjugació i hem vist com els verbs de la 2a i la 3a també s'assemblen força. Amb aquest exercici repassarem aquestes terminaci...

 • Relacionar

  M. 2 Els numerals

  Relacionar

  Classifica els següents numerals segons si són: -Cardinals -Ordinals -Partitius

 • Relacionar Columnas

  M. 2 Quantitatius indefinitis

  Relacionar Columnas

  Amb el següent exercici repassarem el significat dels quantitatius indefinits següents.

 • Relacionar

  Classifica les següents paraules segons si formen el plural amb: -es -s -ns -os

 • Relacionar

  M. 4 Els plurals

  Relacionar

  Classifica les següents paraules segons si són singular, plural o invariables (que no tenen ni singular ni plural).

 • Completar texto

  M. 2 Completa les preguntes

  Completar texto

  Amb aquesta activitat repassarem els interrogatius: -Com? -Què? -Quant? -Qui? -On? -D'on? -Per què? -Amb qui?

 • Test

  Canvia el gènere i el nombre dels substantius següents.

 • Relacionar

  Classifica les següents paraules segons si són variables o invariables.

 • Relacionar

  Tipus de paraules

  Relacionar

  Classifica les següents paraules segons si són substantius o no.

 • Relacionar

  Classifica les següents paraules segons si són simples o compostes.

 • Test

  Afegeix morfemes derviatius a les paraules següents i crea'n de noves.

 • Relacionar

  Classifica les següents paraules segons els morfemes: derivatius o flexius.

 • Test

  Separa l'arrel dels morfemes de les següents paraules i diguies quin tipus de morfema és cada cas. Exemple: Segadora: Sega (arrel) + dor (morfema derivatiu) + a (morfema flexiu).

 • Test

  Hem vist que totes les paraules tenen una síl·laba tónica, és a dir una síl·laba que sona més forta que la resta (les síl·labes àtones). Digues quina és la síl·laba tónica d'aquestes paraules, o el...

 • Test

  Amb aquesta activitat repassarem els gentilicis.

 • Completar texto

  M 1. Els interrogatius (D)

  Completar texto

  A continuació haurem d'escollir els interrogatius que pertanyen a cada una de les oracions.

 • Completar texto

  A continuació practicarem la perífrasis verbal d'obligació "haver de" i "cal + infinitiu" amb una recepta per fer truita de patates! Bon profit!

 • Relacionar Mosaico

  M. 4 Adverbis de freqüència

  Relacionar Mosaico

  Uneix les dues frases que tenen el mateix significat.

 • Completar texto

  M 3. Els possessius.

  Completar texto

  A continuació repassarem els determinants possessius.

 • Relacionar Columnas

  M.3 On viu qui?

  Relacionar Columnas

  Relaciona els següents texts amb la imatge que escau. Llegeix les característiques de cada família ben atentament.

 • Relacionar Mosaico

  M.3 Juguem a fet i amagar

  Relacionar Mosaico

  A continuació relaciona les imatges amb el nom de l'habitació o part de la casa a la qual corresponen.

 • Relacionar Mosaico

  M 2. On està?

  Relacionar Mosaico

  En aquest exercic haurem de relacionar la imatge d'un objecte amb l'adverbi de lloc que pertoqui.

 • Completar texto

  M 2. Els interrogatius

  Completar texto

  A continuació haurem d'escollir els interrogatius que pertanyen a cada una de les oracions.

 • Relacionar

  Amb el següent exercici repassarem els usos dels verbs "ser", "estar", "haver-hi", i "tenir".

 • Presentación

  A continuació veurem quan hem de fer servir el verb "ser" i quan farem servir el verb "estar". ATENCIÓ, haurem de vigilar ja que hi ha casos que són just al contrari que al castellà.

 • Completar texto

  Amb el següent exercici repassarem els usos dels verbs "ser" i "estar". Recorda que farem servir el verb "ser" quan: volem parlar d'un lloc on som en aquell moment= trobar-se en un lloc, per parlar de...

 • Completar texto

  M1. Ni però ni pera...

  Completar texto

  Amb aquest exercici repassarem les conjuncions que hem vist al primer mòdul.

 • Relacionar Mosaico

  M. 1 Verbs freqüents

  Relacionar Mosaico

  Relaciona els verbs treballats a la unitat amb la imatge corresponent.

 • Relacionar Mosaico

  M. 1 Jo sóc de / Jo sóc...

  Relacionar Mosaico

  Amb el següent exercici repassarem els topònims o el nom que reben les persones segons el lloc on han nascut.

 • Completar texto

  M. 1 Els temps de present

  Completar texto

  Amb aquest exercici repassarem les formes del present de les persones del singular (jo, tu, ell) dels verbs "ser, dir-se, estar, tenir, viure".

 • Sopa de letras

  A veure si ets capaç de trobar totes les paraules d'ús freqüent amagades en aquesta sopa de lletres.

 • Test

  Seguint les instruccions del "veig, veig", si us plau, indica de quin color és cada objecte.

 • Test

  Diuen que l'esmorzar és l'àpat més important del dia, però el sopar permet a les famílies i als amics reunir-se i celebrar coses, compartir històries i alimentar-se. A continuació veurem una selecció ...

 • Test

  Contestarem unes quantes preguntes sobre el text de la Muntanya Màgica.

 • Test

  Respondrem preguntes sobre tres textos breus sobre la família.

 • Dictado

  Amb aquest exercici repassem quan hem d'escriure la "r" forta, la "r" fluixa i la "r" muda.

 • Dictado

  A continuació escoltareu un dictat on treballarem la "r" forta (Ratolí), la "r" fluixa (cadiRa) i la "r" muda (actoR). Has d'escriure les tres paraules que sonen diferent, una de cada una de les sè...

 • Relacionar Columnas

  M.4 On viu qui?

  Relacionar Columnas

  Relaciona els següents texts amb la imatge que escau. Llegeix les característiques de cada família ben atentament.

 • Completar texto

  M.4 Pas a pas...i a cuinar!

  Completar texto

  Repassarem el vocabulari d'aquest mòdul relacionat amb la cuina i aprendrem una recepta per llepar-nos els dits.

 • Test

  A continuació sentirem un breu fragment on es descriu un mercat i haurem de respondre preguntes.

 • Crucigrama

  M.8 Les botigues

  Crucigrama

  Completa aquests mots encreuats amb els hiperònims principals de les botigues que podem trobar en una ciutat o en un centre comercial.

 • Test

  Repassem com conjuguem els verbs pronominals en els diferents temps verbals.

 • Completar texto

  M.3 Els temps de passat.

  Completar texto

  Repassem els tres temps de passat que hem vist: -Perfet d'indicatiu: una acció que ha tingut lloc en un passat molt recent. Ex: aquest matí he esmorzat torrades. -Passat perifràstic: una acció q...

 • Relacionar

  M.1 Els apòstrofs

  Relacionar

  Repassem els apòstrofs. Recordem: el+vocal -sempre l': ex. l'oli, l'Ignasi, l'elefant. la+vocal -sempre excepte davant d'i/u àtona: ex. l'aigua, l'amiga, l'Iris, però la universitat, la història...

 • Test

  Mòdul 6

  Test

  Test de repàs del mòdul 6.

 • Video Quiz

  Veurem un capítol i respondrem preguntes relacionades amb els oficis i les tendes.

 • Completar texto

  M.7 El meu carrer

  Completar texto

  Amb la cançó "El meu carrer" de Joan Manuel Serrat, treballarem el vocabulari del carrer i els adjectius.

 • Test

  Mòdul 5

  Test

  Repàs del tema 5

 • Completar texto

  M.1 Les presentacions

  Completar texto

  Escriu la paraula correcta per completar aquest diàleg.

 • Relacionar Mosaico

  M.1 Els colors

  Relacionar Mosaico

  Repassem els colors

 • Sopa de letras

  M.0 Els adjectius

  Sopa de letras

  Una sopa de lletres per treballar els adjectius.

 • Test

  Mòdul 4

  Test

  Repàs del Tema 4

 • Test

  Mòdul 3

  Test

  Repàs del mòdul 3.

 • Test

  Mòdul 2

  Test

  Test final del mòdul 2

 • Test

  Mòdul 1

  Test

  Fem el repàs del mòdul 1.

 • Test

  Com s'escriuen les xifres en català¿? No ens oblidem mai dels guions (D-U-C).

 • Relacionar Mosaico

  M.1 Repassem les xifres

  Relacionar Mosaico

  Repassem com s'escriuen les xifres en català.

 • Sopa de letras

  M.5 Els àpats del dia

  Sopa de letras

  Repassem el nom dels diferents àpats del dia i els moments del dia.

 • Relacionar Mosaico

  M.2 Els dies de la setmana.

  Relacionar Mosaico

  Repassem els dies de la setmana i els conceptes "avui, ahir i demà".

 • Completar texto

  M.2 Els possessius

  Completar texto

  Activitat per treballar els determinants possessius.

 • Relacionar Columnas

  M.0 Equivalències de Pronoms

  Relacionar Columnas

  Treballem els pronoms en català.

 • Video Quiz

  Amb aquest video repassarem les fórmules de presentació i les estacions de l'any.

 • Video Quiz

  M.1Presentacions

  Video Quiz

  Repassem el que hem vist a la primera lliçó.

 • Relacionar Mosaico

  M.5 Què estan fent?

  Relacionar Mosaico

  Mira les imatges i digues què estan fent.

 • Relacionar

  Repassarem els hàbits i les rutines diàries.