Sus actividades

 • Sopa de letras

  A quins jocs heu jugat?

  Sopa de letras

  Busca els títols (no tots són en català) dels jocs que heu jugat a informàtica

 • Relacionar

  Amb els programes que hem vist d'utant l'any, quin fem servir per fer cada cosa?

 • Crucigrama

  Elements Ordinador

  Crucigrama

  Mots encreuats per saber les diferents parts de l'Oridnador