Sus actividades

 • Relacionar

  Relaciona els grups de paraules segons el procés de formació que han seguit

 • Relacionar Columnas

  Derivació de paraules

  Relacionar Columnas

  Fixa't en els morfemes derivatius i indica quin significat aporten al lexema de cada paraula

 • Test

  Comprova els coneixements previs d'aquesta unitat

 • Relacionar Columnas

  Topònims i gentilicis

  Relacionar Columnas

  Uneix els topònims amb els gentilicis

 • Crucigrama

  Repàs de la UD 11

  Crucigrama

  Realitza l'encreuat següent per repassar la unitat 11.

 • Test

  You have to join words with the correct word formation process. It will help us to understand the text better. You have to choose the correct option according to the context

 • Crucigrama

  After reading pages from 36 to 41, play and complete this game about vocabulary. You have to read the definition and complete blank spaces with these words: Achievement, attitude, capability, citizen,...

 • Relacionar Columnas

  Textos periodístics d'opinió

  Relacionar Columnas

  Relaciona les definicions amb els textos periodístics argumentatius corresponents.

 • Relacionar Columnas

  Narrativa medieval de ficció 2

  Relacionar Columnas

  Relaciona els conceptes de les dues columnes sobre la narrativa medieval de ficció

 • Crucigrama

  Literatura medieval: la narrativa de ficció

 • Crucigrama

  Llegeix les definicions que hi ha del tema 6 i escriu-ne el concepte

 • Test

  Tria l'opció correcta

 • Relacionar Columnas

  Pronoms febles (CI pl. + CD)

  Relacionar Columnas

  Relaciona cada oració amb la substitució pronominal corresponent

 • Test

  Selecciona la substitució pronominal correcta

 • Crucigrama

  La Renaixença

  Crucigrama

  Resol el següent encreuat renaixencista. Hi ha un conjunt de pistes que t'ajudaran a esbrinar quines paraules s'amaguen darrere de cada buit. Molta sort!

 • Test

  Intenta aconseguir la màxima puntuació amb aquest test modernista. Hauràs de seleccionar-ne la resposta correcta!

 • Relacionar

  Relaciona els autors segons si destaquen al gènere de la narrativa o del teatre

 • Relacionar Columnas

  El modernisme

  Relacionar Columnas

  Relaciona els elements de les columnes següents

 • Crucigrama

  L'ecologisme

  Crucigrama

  Llegeix les definicions i completa el següent encreuat amb les paraules corresponents

 • Test

  Tria la combinació de pronoms adequada

 • Test

  Assenyala la substitució pel pronom adequat

 • Relacionar

  Activitat destinada a 3r curs de l'ESO. Digues si les següents oracions contenen atributs o complements directes