Sus actividades

 • Relacionar

  relaciona les següents paraules si tenen la s sonora i la s sorda

 • Relacionar Columnas

  la s sonora i la s sorda

  Relacionar Columnas

  relaciona les següents paraules si tenen la s sonora i la s sorda.

 • Ordenar Letras

  La s sonora i la s sorda

  Ordenar Letras

  Escriu les paraules ordenades correctament com cregues que siguen, cada paraula pot contindre amb la s, ss, c, ç i la z.