Sus actividades

  • Relacionar

    POTÈNCIES

    Relacionar

    Relaciona les següents expresions amb el seu resultat. NOTA: Treballem sempre amb potències d'exponent positiu.