Sus actividades

  • Test

    Dit is een oefentoets over het onderwerp erfelijkheid, hierin komen vragen over genotype & fenotype, chromosomen & genen en geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting. Als je de toets gehaald he...