Sus actividades

 • Mapa Interactivo

  Chủ đề 5.3

  Mapa Interactivo

  Các kỹ thuật đàm phán trực tiếp

 • Test

  Phân tích các thông tin thu thập để xây dựng chiến lược đàm phán hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

 • Relacionar

  Chủ đề 5.1

  Relacionar

  Tổng quan về đàm phán trong kinh doanh quốc tế

 • Mapa Interactivo

  Chủ đề 7.2

  Mapa Interactivo

  Quy trình các bước nhập khẩu hàng hóa

 • Mapa Interactivo

  Chủ đề 7.1

  Mapa Interactivo

  Quy trình các bước xuất khẩu hàng hóa

 • Video Quiz

  Chủ đề 6.1

  Video Quiz

  Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)

 • Relacionar Mosaico

  Chủ đề 6.2

  Relacionar Mosaico

  Vận đơn đường biển (Bill of Lading -B/L)

 • Completar

  Chủ đề 4.3

  Completar

  Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ

 • Crucigrama

  CHỦ ĐỀ 4.2

  Crucigrama

  Phương thức Nhờ thu

 • Crucigrama

  CHỦ ĐỀ 4.1

  Crucigrama

  Phương thức CAD

 • Test

  Nội dung các điều kiện & điều khoản của một HĐMBHHQT

 • Relacionar

  Chủ đề 3.1

  Relacionar

  Tổng quan về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

 • Test

  Nội dung các điều kiện Incoterms 2010

 • Relacionar

  chủ đề 2.1

  Relacionar

  Phân chia chi phí giữa hai bên mua bán trong Incoterms

 • Relacionar Columnas

  Chủ đề 1.2

  Relacionar Columnas

  CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NGOẠI THƯƠNG

 • Relacionar

  Chủ đề 1.1

  Relacionar

  Các hình thức xuất nhập khẩu hàng hóa

 • Ruleta de Palabras

  CHỦ ĐỀ 8.2; 8.3

  Ruleta de Palabras

  CHƯƠNG 8: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ TOÀN CẦU

 • Relacionar

  CHỦ ĐỀ 8.1

  Relacionar

  Chương 8: Hệ thống tài chính và tiền tệ toàn cầu - HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ

 • Relacionar

  Chương 5: Đạo đức trong KDQT -Tháp hành vi đạo đức

 • Relacionar

  CHỦ ĐỀ 5.1

  Relacionar

  chương 5: ĐẠO ĐỨC TRONG KDQT -VẤN ĐỀ VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG KDQT

 • Relacionar

  CHỦ ĐỀ 5.1

  Relacionar

  CHƯƠNG 5: ĐẠO ĐỨC TRONG KDQT- CÁC KHÁI NIỆM

 • Ruleta de Palabras

  CHỦ ĐỀ 4.1& 4.2

  Ruleta de Palabras

  Chương 4: SỰ KHÁC BIỆT VỀ VĂN HÓA- CÁC KHÁI NIỆM

 • Crucigrama

  CHƯƠNG 3: SỰ KHÁC BIỆT VỀ CHÍNH TRỊ- PHÁP LUẬT TRONG KDQT - CÁC KHÁI NIỆM

 • Completar

  CHỦ ĐỀ 3.1

  Completar

  CHƯƠNG 3: SỰ KHÁC BIỆT VỀ CHÍNH TRỊ- PHÁP LUẬT TRONG KDQT- Hệ thống chính trị

 • Test

  CHƯƠNG 7: ĐẦU TƯ QUỐC TẾ - hình thức FDI và liên doanh hợp tác quốc tế

 • Relacionar Columnas

  CHỦ ĐỀ 7.2

  Relacionar Columnas

  CHƯƠNG 7: ĐẦU TƯ QUỐC TẾ - phân loại FDI ttheo ngành (FDI chiều dọc, FDI chiều ngang, và FDI tổ hợp)

 • Relacionar Mosaico

  CHƯƠNG 6: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - MÔ HÌNH NĂM LỰC CỦA M. PORTER Một quốc gia muốn thành công trên thị trường quốc tế trong một ngành nào đó thì cần xem xét hàm gồm năm yếu tố sau nhằm xây dựng lợi thế c...

 • Test

  CHƯƠNG 6: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Các học thuyết TMQT lý giải tại sao các quốc gia tham gia vào TMQT và tham gia với cơ cấu như thế nào.

 • Sopa de letras

  CHỦ ĐỀ 4.1

  Sopa de letras

  Chương 4: SỰ KHÁC BIỆT VỀ VĂN HÓA - Các yếu tố quyết định đến sự khác biệt văn hóa giữa các quốc gia

 • Video Quiz

  Chương 2: KDQT- Lợi ích khi tham gia vào KDQT

 • Sopa de letras

  CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH QUỐC TẾ (KDQT) CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH QUỐC TẾ

 • Relacionar Columnas

  CHỦ ĐỀ 1.3

  Relacionar Columnas

  CHƯƠNG 1: TOÀN CẦU HÓA TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HÓA

 • Crucigrama

  CHƯƠNG 1: TOÀN CẦU HÓA VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TOÀN CẦU HÓA

 • Ordenar Palabras

  hai nhân tố chính thúc đây toàn cầu hóa

 • Sopa de letras

  O CHU DA CHIEU

  Sopa de letras

  O CHU DA CHIEU

 • Relacionar Mosaico

  tro choi ghep hinh

  Relacionar Mosaico

  tro choi ghep hinh

 • Crucigrama

  tro choi o chu

  Crucigrama

  tro choi o chu

 • Relacionar Columnas

  th-label

  Relacionar Columnas

  th-label

 • Video Quiz

  thudtt-video quiz

  Video Quiz

  thudtt-video quiz