Sus actividades

 • Crucigrama

  PALABRAS CON Ñ

  Crucigrama

  Escribe el nombre de los siguientes dibujos.

 • Sopa de letras

  PALABRAS CON CH

  Sopa de letras

  Palabras que tienen ch

 • Crucigrama

  FRUITES I VERDURES

  Crucigrama

  Escriu el nom de les fruites i verdures que s'indiquen.

 • Crucigrama

  Comida Italiana

  Crucigrama

  Encuentra la comida

 • Sopa de letras

  Monumentos de Roma

  Sopa de letras

  Busca monumentos de Roma

 • Crucigrama

  PARAULES AMB R, RR

  Crucigrama

  Escriu el nom de cada imatge. Para compte amb les rr

 • Crucigrama

  PARAULES AMB G/GU

  Crucigrama

  Encreuat amb paraules que tenen g/gu.

 • Crucigrama

  PALABRAS CON J

  Crucigrama

  ESCRIBE EL NOMBRE DE LOS SIGUIENTES DIBUJOS

 • Sopa de letras

  PALABRAS CON J Y G

  Sopa de letras

  Busca 10 palabras que contengan la g o la j.

 • Crucigrama

  LA S SORDA

  Crucigrama

  Escriu el nom dels següents dibuixos amb el so de la s sorda. Recorda que aquest so se representa amb ss quan va entre vocals, s a principi i final de paraula i entre consonant i vocal, ç a final de ...

 • Crucigrama

  LA S SONORA

  Crucigrama

  Troba les paraules amagades en aquest escreuat. Recorda que totes tenen el so de la s sonora. Aquest so se representa amb s quan va entre vocals i amb z quan va a principi de paraula i entre consonan...

 • Ordenar Palabras

  TRABALENGUAS

  Ordenar Palabras

  Las palabras del siguiente trabalenguas se han desordenado, ordénalas para poder leerlo.

 • Sopa de letras

  Palabras esdrújulas

  Sopa de letras

  Encuentra 8 palabras esdrújulas