Sus actividades

 • Relacionar Columnas

  Simplifica

  Relacionar Columnas

  Relaciona simplificant les expressions següents.

 • Test

  Demostra la teva habilitat calculant valor numèrics de polinomis.

 • Test

  Identificar les parts d'un monomi.