Sus actividades

  • Sopa de letras

    Sopa de Lletres

    Sopa de letras

    Busca a la sopa de lletres 3 membres dels Beatles i 2 dels Rolling Stones

  • Mapa Interactivo

    Identifica els logos i els instruments dels 60s i relacionals amb els títols.