Crear actividad
Jugar Completar texto
España na Idade Media
No século V , os ____________________ e os visigodos instalaronse na Península e fundaron senllos reinos ____________________ . Adoptaron o ____________________ como lingua , as leis ____________________ e a relixión ____________________ .
No ano 711 , os ____________________ invadiron a Península e Baleares . O territorio que ocuparon chamouse ____________________ - ____________________ .
Ao principio foi un ____________________ , que dependía do emir de Damasco . Máis tarde converteuse nun ____________________ .
Co tempo , o califato desapareceu e dividiuse en pequenos reinos de ____________________ .
Tras a invasión dos musulmáns , grupos de cristiáns refuxiáronse no ____________________ da Península . Desde alí comezaron a ____________________ é dicir , a recuperación dos territorios que ocuparan os musulmáns . Esta loita durou case ____________________ séculos .
En 1212 os reis cristiáns uníronse e derrotaron os musulmáns na batalla de ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ . O avance cristián finalizou en 1492 , Cando os Reis ____________________ conquistaron o reino de ____________________ .