Crear actividad
Jugar Froggy Jumps
1. yang manakah bukan golongan vokal
A
K,L,M,N,J,
B
I,O,U,A,E
C
A,E,I,U,O
2. huruf manakah yang menunjukkan huruf konsonan
A
A
B
K
C
o
3. pasangan manakah yang terdiri daripada suku kata K+V
A
AA
B
KA
C
OO
4. pasangan manakah yang terdiri daripada suku kata K+V+K
A
KOO
B
AMM
C
KAK
5. pasangan manakah yang terdiri daripada suku kata V+K
A
AK
B
KK
C
MK
6. perkataan yang manakah terdiri daripada suku kata V+KV
A
API
B
AMBOI
C
KAI
7. perkataan yang manakah terdiri daripada suku kata V+KV+KV
A
ALAHAI
B
AGAMA
C
IBU
8. perkataan manakah yang terdiri daripada suku kata KV+KV
A
API
B
ADIK
C
PAKU
9. perkataan manakah terdiri daripada suku kata KV+KV+KV
A
BAHAYA
B
MENGANTUK
C
INTAI
10. adakah anda faham dan gembira
A
YA
B
TIDAK
C
TIDAK