Crear actividad
Jugar Froggy Jumps
1. Orang tua kita di sekolah adalah. . .
A
bapak dan ibu
B
bapak dan ibu guru
C
kepala sekolah
2. Saat guru sedaang menerangkan maka sikap kita. . .
A
memperhatikan dengan baik
B
bermain dengan teman
C
tidak mendengarkan
3. Apabila di panggil orang tua maka . . .
A
tidak mendengarkan
B
segera menjawab
C
berpura pura tidak tau
4. Orang yang mendidik kita di sekolah adalah . . .
A
bapak
B
ibu
C
guru
5. Terhadap perkataan orang tua kita harus selalu. . .
A
membantah
B
menyangkal
C
menurut