Crear actividad
Jugar Froggy Jumps
1. Мезгилдик системада канча элемент бар
A
118
B
120
C
123
2. Мезгилдик системаны кайсы жылы ачкан
A
1869
B
1969
C
1623
3. Оксид деген эмне?
A
эки элементтен туруп анын бироо кычкылтек болсо
B
жонокой зат
C
татаал зат
4. Кислотаны белгиле
A
HCL
B
NaOH
C
LiOH
5. Галогенге кирген элементти белгиле
A
СL F
B
Na
C
AL
6.
A
B
C