Crear actividad
Jugar Froggy Jumps
1. Таралу аймағы тар, тек қана белгілі бір жерде кезесетін жануарлар мен өсіміктерді қалай атайды?
A
Популяция
B
Эндемиктер
C
Биотоп
2. Белгілі бір жануарлар мен өсімдіктердің таралу аймағы
A
Ареал
B
Фауна
C
Эндемик
3. Белгілі бір жердегі өсімдіктер түрлерінің жиынтығын не деп атаймыз?
A
Флора
B
Эндемик
C
Фауна
4. Жануарлардың жиынтығын не деп атаймыз?
A
Фауна
B
Флора
C
Эндемиктер
5. Абиотикалық фактор тұрғысынан салыстырмалы түрде біртекті биоценоздар тіршілік ететін су қоймасы немесе құрлықтың бір телімі не деп аталады ?
A
Биотоп
B
Популяция
C
Доминант
6. Экожүйедегі бір түрдің көп болуын не деп атаймыз?
A
Доминант түр
B
Экотоп
C
Биотоп
7. Тек сол жерде тұрақты тіршілік ететін түрлерден басқа , сонда белгілі бір уақытын өткізетін түрлерді не деп атаймыз?
A
Биогеоценоз
B
Фауна
C
Биотоп
8. Экожүйенің негізгі табиғи орталары:
A
Жер беті,тұщы сулы,теңіз сулы
B
Қоршаған орта
C
Мұхит сулары
9. Шөлді жерде өсетін өсімдік
A
Сексеуіл
B
Терек ағашы
C
Қылқан жапырақты ағаштар
10. Жер бетінде тіршілік ететін қанша өсімдіктің түрі бар?
A
250 000
B
450 000
C
500