Crear actividad
Jugar Completar texto
O VENTO
= = = = = = = =
. . . O vento unha ____________________
botouse a ____________________
con tódolos ____________________
que puido ____________________ .
. . . Bufaba ____________________
ó longo do ____________________ ,
na cima dos ____________________
e no ____________________ .
. . . Nas tellas , no ____________________ ,
na porta e no ____________________ ,
testán sen ____________________
veña de ____________________ .
. . . Pero tras da ____________________
chegou a ____________________ ,
e o vento ____________________
deixou de ____________________ .
. . . . . . . . . Xosé ____________________ ____________________ .