Sus actividades

 • Completar

  Definir palabras

  Completar

  Completa las normas para definir sustantivos, adjetivos y verbos.

 • Completar

  Completa con las palabras adecuadas.

 • Test

  Deurás assennyalar la que està ben escrita

 • Relacionar

  texto, tipos II

  Relacionar

  Identificar textos. Encuentra dos textos de cada tipo.

 • Relacionar

  texto, tipos I

  Relacionar

  Identificar textos. Encuentra dos textos de cada tipo.

 • Relacionar Columnas

  Tipus de textos II

  Relacionar Columnas

  Relaciona cada text amb el seu tipus

 • Relacionar Columnas

  Tipus de textos I

  Relacionar Columnas

  Relaciona cada text amb el seu tipus

 • Relacionar Columnas

  Tipus de textos III

  Relacionar Columnas

  Si ja has superat els nivells I i II, atreveix-te amb el III. Relaciona cada text amb el seu tipus

 • Relacionar

  texto, tipos III

  Relacionar

  Si ya has superado los niveles I y II, atrévete con el III. Encuentra dos textos de cada tipo.

 • Test

  Practicar les paraules i expressions claus per donar indicacions. Aquesta serà la teua posició a algunes preguntes ^v>< indica cap a on mires al començament.

 • Ruleta de Palabras

  llengua i llengües

  Ruleta de Palabras

  Conceptes sobre la llengua i les llengües e identitat de la Comunitat Valenciana

 • Crucigrama

  Abreviatures

  Crucigrama

  trobar el significat de cada abreviatura

 • Ruleta de Palabras

  reuleta amb preposicions, conjuncios, intejeccions i més

 • Relacionar Columnas

  regla de 3

  Relacionar Columnas

  si 2 tiradas valen 10 puntos, ¿cuanto valdrá otro número de tiradas?

 • Completar

  Preposiciones

  Completar

  Completar frases con preposiciones

 • Sopa de letras

  Buscar paraules que acaben en c i g