Sus actividades

 • Relacionar Mosaico

  Aprenem les emocions!

  Relacionar Mosaico

  En aquesta activitat haureu de relacionar cada dibuix amb l'emoció corresponent.

 • Relacionar

  Completa les paraules relacionant-les amb la vocal neutra que falta.

 • Dictado

  A continuació escoltareu unes paraules. Escriviu-les tenint en compte que contenen la essa SORDA ( /s/, /ss/, /ç/, /c/) o essa SONORA (/s/, /z/). Al costat de cada paraula també heu d'esciure quina ...

 • Completar

  En aquesta activitat haureu de completar les paraules, omplint els espais buits amb una de les lletres següents: X, IX, TX, IG, B , V , R , RR, QU, GU, J, G, TJ o TG.