Sus actividades

 • Completar

  Completa en el teu quadern la següent definició

 • Relacionar Columnas

  Material de laboratori

  Relacionar Columnas

  Relaciona amb fletxes els següents materials amb la utilitat que tenen en el laboratori galènic

 • Sopa de letras

  utillatge laboratori

  Sopa de letras

  utillatge per a l'elaboració de fórmules magistrals i preparades oficinals, i per al control de qualitat de matèries primeres i de producte acabat del NIVELL 1.

 • Crucigrama

  utillatge per a l'elaboració de fórmules magistrals i preparades oficinals, i per al control de qualitat de matèries primeres i de producte acabat del NIVELL 1.